Archief 2004

46e FR-vergadering, 20-04-2004

Notulen 46e interne FR CTW vergadering d.d. 20 april 2004


Aanwezig: Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Lutters, Tillema, Van der Voort, Bijkerk, Wijnands, Sonnenberg, Witvers

Afwezig: Bijlsma (met afmelding)

Notulist: Wijnands1.Opening

Om 12:38 uur opent Van der Hoogt de vergadering.

2.Notulen vorige vergadering (6/04/2004)

1.Tekstueel: aangepast

2.N.a.v.: enkele verkeerd begrepen opmerkingen. Deze zijn aangepast in de notulen.

3.Ingekomen stukken

Geen4.Mededelingen

Van der Hoogt informeert dat er enkele leden van de FR bij de bespreking van het sectorplan met o.a. Van Vught (8 april jl.) zijn geweest.


Tillema heeft geïnformeerd bij de aio’s van CTW of er iemand geïnteresseerd is om in de UR plaats te nemen. Hier is echter geen animo voor. Dit betekent dat Klijnstra wellicht in de UR plaats zal nemen. Zij merkt op dat dit gebrek aan animo een zorgelijke ontwikkeling is, gezien de verschillende belangrijke zaken die momenteel spelen.5.Voorbespreking resultaten UFO en Sectorplan

UFO:

Lutters geeft aan dat het, voor een completer beeld, gewenst zou zijn de functies gekoppeld te zien aan het aantal mensen dat onder elke functie valt.

Van der Voort wil graag inzage in het aantal mensen dat lager of hoger ingeschaald is. Klijnstra wil naar aanleiding hiervan navraag doen over de consequenties voor de medewerkers die lager ingeschaald worden.


Sectorplan:

Van der Hoogt wil weten hoe de pilotopleidingen onderworpen worden aan een 1e testcase.

Van der Voort is geïnteresseerd in de concrete gevolgen van het sectorplan; hoe worden de plannen vertaald naar onze faculteit?6.Resultaten UFO (toelichting Lidwien van Wijck)
Van der Hoogt vraagt wat stand van zaken is. Lidwien van Wijck geeft aan dat alle mensen ingedeeld zijn en daar ook over geïnformeerd zijn. Tot 28
april kan er bezwaar aangetekend worden. Het proces van indelen is zowel via leidinggevenden, een deskundige binnen het UFO-gebied en de decaan gegaan om op deze manier foute indelingen uit te sluiten.


Klijnstra vraagt zich af in hoeveel gevallen het indelen tot een andere uitslag geleidt heeft. Bij 15%-20% van de gevallen blijkt er te zijn getwijfeld of alles correct en zorgvuldig genoeg gedaan was en is er iemand van buiten bijgehaald. Er zijn in totaal 25 (van de 200) gevallen waarbij de indeling hoger uitviel en 10 gevallen waarbij het lager bleek te zijn. Op deze brieven is op dit moment (20/04/04) door 4 mensen met bedenkingen gereageerd. Met deze mensen worden daarom gesprekken gepland, waarbij de decaan aanwezig zal zijn.

Lutters brengt vervolgens een punt naar voren over de kosten: hoeveel gaat het kosten wanneer 25 van 200 betrokkenen omhoog zal gaan in schaal.

Van Wijck geeft aan dat de verhogingen niet direct merkbaar zullen worden.

10% (20 van de 25) van de mensen gaat ook daadwerkelijk iets kosten.


Klijnstra merkt vervolgens op dat er problemen kunnen optreden wanneer mensen bijvoorbeeld pas na de peildatum van functie veranderd zijn. Op de peildata wordt namelijk bepaald in welke schaal iemand terecht komt.

Dit blijkt echter nog niet voorgekomen te zijn. Als peildata wordt overigens het moment van een functioneringsgesprek gehanteerd.


Lutters geeft aan dat het, voor een completer beeld, gewenst zou zijn de functies gekoppeld te zien aan het aantal mensen dat onder elke functie valt. Van Wijck zal hier informatie over aanleveren, waarin er daarnaast nog verschil zal worden gemaakt tussen fulltime en parttime-banen.


Er wordt door Klijnstra gevraagd hoeveel extra UD-FTE’s er gecreëerd zijn door UFO. Dit blijkt moeilijk in te schatten.


Tenslotte vraagt Lutters zich het volgende af: schaal 11 werd voorheen pas bereikt indien gepromoveerd werd. Is dit nog steeds het geval binnen UFO? De promotie-eis blijkt nog steeds hard te zijn. Medewerkers zijn hiervan echter niet op de hoogte gesteld. Het lijkt verstandig deze vraag neer te leggen bij de decaan.


7.Sectorplan Wetenschap en technologie: Slagkracht in innovatie! Toelichting Henk Grootenboer
Niet aanwezig.


8.Rondvraag en sluiting

Geen vragen,gesloten om 13:40