Media

Tool: Kanban simulatie (dutch)

KANBAN SIMULATIE

De Universiteit Twente heeft een eenvoudig programma ontwikkeld waarmee een willekeurig kanban-proces kan worden gesimuleerd. Het programma bevat een invoerscherm, waarin enkele parameters kunnen ingevoerd. Vervolgens wordt een animatie van het ingegeven kanban-proces opgestart. De animatie laat zien wat de eventuele bottlenecks in het proces zijn. Door de parameters te wijzigen kunnen de bottlenecks eventueel worden opgelost.

Omschrijving

De lijn bestaat uit 2 bewerkingsstations en 3 buffers. Voor elk van de bewerkingsstations kan het aantal machines worden ingesteld en de bewerkingstijd op een machine. Ook kan het aantal kanbans per bewerkingsstap worden gekozen. Een goede keuze voor het aantal kanbans is in dit geval de bewerkingstijd gedeeld door het aantal machines en de uitkomst daarvan vermenigvuldigd met de klantenvraag per tijdseenheid.

De klantenvraag wordt gerepresenteerd door de vrachtwagens. Per vrachtwagen kan één product worden afgevoerd. De tijd tussen de aankomsten van twee opeenvolgende vrachtwagens is instelbaar (zowel het gemiddelde als de spreiding).

Door op start te drukken begint de applicatie (downloaden kan hier)

Het gebruik van de tool is gratis en gebruikers hoeven niet in te loggen.