See Year

Mastertheses 2008

NameĀ 

Supervisors

Date

Internal/External

Subject

Martijn Eenennaam

Heijenk

Georgios Karagiannis

v. Arem

09-12-2008

UT

Providing Over-the-horizon Awareness to Driver Support Systems by means of multi-hop ad hoc Vehicle-to-Vehicle Communication.


PDF

Anno Feenstra

v. Maarseveen

Tutert

ten Heggeler (Regio Twente)

21-11-2008

Regio Twente

Woon-werkverkeer, dezelfde rit elke dag weer.

De verdeling van beroepsbevolking en arbeidsplaatsen per inkomensgroep als mobiliteitsindicator voor woon-werkverkeer .


PDF

Herman Graaff

v. Berkum

Thomas

Zantema en

Tromp (extern)

17-10-2008

extern

Het stimuleren van een betaalstrook binnen een verkeersnetwerk met behulp van een op reistijdvariabiliteit gebaseerd keuzemodel.


Simulating a pay lane within a traffic network using a choice model based on travel time variability

PDF

Ties Brands

v. Berkum

Thomas

Still (EWI)

Scheinhart (EWI)

Van Amelsfort (extern)

29-08-2008

extern

Optimisation of toll levels in networks: an optimal

toll design framework, using a pattern search approximation algorithm.

Sander Veenstra

v. Maarseveen

Thomas

Tutert

01-08-2008

UT

Verkeersstromen rond supermarkten.


PDF

Evert van Lieshout

v. Maarseveen

Lagerweij

Suurenbroek

v. Assen-Raamsdonk(DVS)

01-08-2008

Min VenW DVS/UT

Leren van incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.


PDF

Gerco Huisman

v. Berkum

Boes

Cluitmans (Arcadis)

16-07-2008

UT

Gun op Minder hinder! Hinder als gunningscriterium bij de aanbesteding van Groot-schalige Wegwerkzaamheden.


PDF

Peter Kant

v. Berkum

Kern (EWI)

van Amelsfort (GC)

Mein (Omnitrans)

04-07-2008

UT

Route choice modelling in dynamic traffic assignment.


PDF

Wouter Hermelink

v. Berkum

Thomas

Zwart

03-07-2008

UT + Brink Verkeer

Evenementenmobiliteit.

Confidential report

Anke Rouwette

v. Maarseveen v. Zuilekom

Hurink en Boucherie (TW)

Korving en Goemans (Witteveen+Bos)

27-06-2008

Witteveen+Bos

Guiding toward optimal route and parking

choice of urban traffic.


PDF

Tim van Dijck

v. Arem

Schaap

Morsink (SWOV)

23-05-2008

SWOV

Een kwestie van kiezen: een nieuw hiaat-acceptatiemodel voor links afslaan op een T-kruising met behulp van simulatie om verkeersveiligheid beter in te schatten.


PDF

Sofie Buijck

v. Berkum

v.d. Veen

v. Westen (ITC)

07-03-2008

ITC/UT

Economic loss estimation along transportation corridors.


PDF