See Year

Mastertheses 2007

Name 

Supervisors

Date

Internal/External

Subject

Timme Bijkerk (CiT en PSY)

v. Maarseveen

Tutert

Gutteling (UT)

Delhomme (INRETS)

05-10-2007

NRETS, Parijs

Appraisal or selection-comparative analysis of traffic risk perception of French and Dutch drivers.


PDF

Jeroen Terlouw

v. Maarseveen

v. Zuilekom

Hoen (MNP)

31-08-2007

UT, MNP (Netherlands Environmental Assessment Agency)

Sustainability. Exploring the road ahead for car mobility.


PDF

Jeroen van Wesel

v. Arem

Muizelaar

06-07-2007

UT

Intelligente Transport Systemen in stedelijke distributie.


PDF

Kirsten Duivenvoorden

v. Arem

Schaap

v.d. Horst (TNO)

01-06-2007

TNO Defensie en Veiligheid

Roadside versus in-car speed support for the green wave: a driving simulator study.


Availability restricted PDF

Lucien de Baere

v. Maarseveen

Schaap

Thomas

01-06-2007

UT

Smart Cars – Will it be safer on the road? A Simulation research on the effects on traffic safety of the cooperative ADA-system WILLWARN


PDF

Bastiaan ter Horst (CiT en BSK)

v. Maarseveen

v.d. Veen (BSK)

Coenen (BSK)

Mosch (Pallas Advies)

04-05-2007

Pallas Advies

De Bereikbaarheid van Grootschalige voorzieningen.Erik Houtriet

v. Berkum

Thomas

Vd Berg (gem. Amsterdam)

26-01-2007

UT

Monitoring Amsterdam Zuidoost: Het analyseren van intensiteiten afkomstig van VRI detectielussen.Rob de Wit

v. Berkum

Thomas

Friso (GC)

25-01-2007

Goudappel Coffeng

Kwaliteit van een online verkeersmodel. Voor het schatten van reistijden in een stedelijk netwerk.Geert van der Heijden

v. Berkum

Tutert

Duwel (Keypoint)

Ten Heggeler (Regio Twente)

19-01-2007

Keypoint Consultancy

&

Regio Twente

Kiezen of delen? De invloed van informatie op de routekeuze van automobilisten.