See Year

Mastertheses 2003

Name 

Supervisors

Date

Internal/External

Subject

Erik Kiers

v. Maarseveen

Tillema

12-12-2003

Intern

Ruimtelijk beleid: Van invloed op het verkeerssysteem rond functies?

Manus Barten

v. Maarseveen

Zuidgeest

v.d. Schaft (TW)

12-12-2003

Intern

Optimalisatie in de vervoersplanning.

Thijs Muizelaar

Berkum

v. Arem

Elbers

27-11-2003

Intern

Reconstructie van een verkeersstroom in tijd en ruimte.

(Using stationary loop detections to construct the spatial temporal traffic flow).

Christian Evers

v. Berkum

Weijermars

Hulleman (Gemeente Almelo)

29-08-2003

Intern

‘Identificatie van verkeerspatronen’ consequenties voor VRI regelingen in Almelo

Reinoud Horstink

v. Maarseveen

Zuidgeest

Jansons (RIB)

22-08-2003

Extern/ Railinfrabeheer

Performance Indicator Beschikbaarheid Railinfrastructuur.

Olger van Dijk

v.d. Veen

Witbreuk

Trommel (BSK)

25-06-2003

Intern

Onderzoek naar draagvlak-verwerving rond toegangs-heffing / verblijfsheffing.

Andries Poepjes

v. Berkum

v.d. Vlist en Birnie (GC)

23-05-2003

Goudappel Coffeng

Slotallocatiesysteem in personenautoverkeer.

Raoul Teekamp

v. Berkum Zuidgeest

Bezembinder /

v. Amelsfort (GC)

21-02-2003

Goudappel Coffeng / intern

Dynamics in Departure Times.

Eric Rouwette

v. Berkum

Weijermars

24-01-2003

Intern

Kwaliteitsbeoordeling in Utopia. Een onderzoek naar de kwaliteitsbeoordeling van de stedelijke verkeersaf-wikkeling met behulp van UTOPIA-SPOT.