See Year

Mastertheses 2001

Name 

Supervisors

Date

Internal/External

Subject

Marleen Noordman

v. Maarseveen

van der Voort

Michels (VIA)

23-11-2001

VIA

GOWeg; eerste opzet van een model t.b.v. het kwantificeren van effecten als gevolg van optimalisatie van DV wegcategorisering.

Bas Ligthart

v. Berkum

Tutert

van der Veen(DHV)

9-11-2001

DHV

Een simulatie van dynamische snelheidsverlaging op autosnelwegen.

Maarten Bulsink

v. Maarseveen

Makoriwa

De Boer (TDG)

Mc. Cutcheon,

Wonfor, Taylor Parkins 

(Midtran)

12-10-2001

Midtran, South Africa

Development of a minibus-taxi tourism project in South African Townships.

Bas Rietjens

v. Maarseveen

Makoriwa

De Boer (TDG)

Mc. Cutcheon,

Wonfor, Taylor Parkins 

(Midtran)

12-10-2001

Midtran, South Africa

Development of a minibus-taxi tourism project in South African Townships.

Marko Ludeking

v. Maarseveen

Ter Huerne

Hermann (TCE)

12-10-2001

Transport Consultants and Engineers, Amersfoort

Verkennende haalbaarheid-studie voor Light Rail projecten  (VHALRAP-methodiek); het ontwikkelen van een Quick Scan methodiek voor de toetsing van de haalbaarheid van Light Rail projecten.

Cecile Cluitmans

v. Berkum

Witbreuk

Schoemakers en v. Mourik (AVV)

27-09-2001

AVV

Waar voor je geld?

Onderzoek naar de verkeers-kundige effecten van congestieheffing in een regionaal netwerk.

Judith Everaars

v. Maarseveen

Tillema

Brand-van Tuijn (GC)

25-09-2001

Goudappel

Coffeng 

Locatieontwikkeling, relatiemodel tussen ruimte economie en verkeer en de invloed van actoren hierop in beeld gebracht.

Wendy Weijermars

v. Maarseveen

Tillema

Janssen en v. Minnen (SWOV)

18-09-2001 

UT 

Verkeersveiligheid op rotondes met vrij liggende fietspaden en verschillende voorrangsregelingen voor fietsers. 

Allard Kernkamp 

v. Maarseveen

Ter Huerne

Doomernik

(Arcadis) 

31-08-2001 

Arcadis Bouw/infra Amersfoort 

Light Transit, een KANsrijke combinatie? Een verkennend haalbaarheids-onderzoek naar het combi-neren van vracht- en openbaar vervoer. 

Cornelie van Driel

v. Maarseveen

v.d. Voort

Davidse (SWOV) 

31-08-2001 

SWOV, UT 

Het effect van omgeving op verkeersgedrag. Een meta-analyse over de samenhang tussen wegmarkering en rijsnelheid en wegmarkering en koers houden. 

Annemarie Rodenhuis

v. Maarseveen

v.d. Veen

Stolp (RWS)

27-06-2001

Bouwdienst RWS, afd.

milieubouw

Kwaliteit van milieu-effectrapportage door de bril van de burger.

Ronnie Poorterman

v. Berkum

v. Zuilekom

de Jong (AGV)

15-06-2001

AGV

Snelle simulatie van verkeerskundige serives haalbare kaart? Bepalen bruikbaarheid van TRIPS - dynamisch voor effectbepaling DVM services.

Guido Sluijsmans

v. Berkum

Tutert

1-6-2001

DHV

Effecten toeritdosering op het onderliggend wegennet.

Roland Kager

v. Maarseveen

Zuidgeest

Schulte Nordholt

7-3-2001

Bandung

Travel demand modelling in Bandung using a simplified activity-based modelling approach. De ontwikkeling en het testen van een concep-tueel nieuw verkeersvraag-model in Noord-Bandung.

Rob Weiss

v. Maarseveen

Witbreuk

v. Bockel (PSD)

2-3-2001

Platform Stedelijke Distributie

Een uniforme beschrijving en vergelijking van steden op het gebied van de Stedelijke distributie.