07-11-2014 TBI Koopmans bijeenkomst Entrop / Dorée

Samen werken aan duurzaamheid

De vakgroep Construction Management & Engineering was door TBI Koopmans te Enschede gevraagd om voor hun jaarlijkse personeelsbijeenkomst op 27 oktober jongstleden een maatschappelijk thema aan te snijden, te weten duurzaamheid. De bijeenkomst vond plaats in de Vrijhof op de campus van de op de Universiteit Twente.

Nadat het management team en de medewerkers van TBI Koopmans eerst bij de veiligheid op de bouwplaats hadden stilgestaan, verzorgde Bram Entrop een inleidende presentatie over de historische achtergrond van duurzaamheid, recente duurzame maatregelen en toekomstige ontwikkelingen. Na deze presentatie was er voor de medewerkers de mogelijkheid zelf ideeën aan te dragen aan het management team en de werkgroep duurzaamheid om de duurzaamheid van het bedrijf, van de processen danwel van de op te leveren bouwwerken te vergroten.

Onder leiding van hoogleraar André Dorée kwam er een goede interactie tot stand. Er werden diverse ideeën geopperd en op enkele reeds ingezette maatregelen werd gereflecteerd. In de komende periode zal TBI Koopmans met de lijst van ideeën aan de slag gaan, waarbij mogelijk wederom de samenwerking met de vakgroep zal worden opgezocht.


C:\Users\boschyrg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0015.jpg

C:\Users\boschyrg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0014.jpg


C:\Users\boschyrg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0017.jpg