19-08-2014 subsidie luchtdichtheid in gebouwen onderzoek door Bram Entrop

Nieuw 3TU lighthouse project “Impenetrable Infiltration”

Sinds de eerste oliecrisis in de jaren ’70 staat het energiegebruik in gebouwen op de agenda. Regelgeving probeert opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen in de bouwsector te bewegen maatregelen te treffen om het energiegebruik terug te dringen. Uiteraard moeten woningen worden geventileerd vanuit het oogpunt van gezondheid, maar de zogenaamde infiltratie ventilatie willen we vanuit het oogpunt van energieverliezen zoveel mogelijk beperken. De infiltratie vindt plaats waar gebouwdelen niet luchtdicht op elkaar aansluiten. Het onderzoek “Impenetrable Infiltration” (ondoorgrondelijke infiltratie) heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de luchtdichtheid van woningen door de impact van de variabelen die de infiltratiegraad bepalen vast te stellen. Zie voor meer informatie over het project http://www.utwente.nl/ctw/luchtdichtheid/ . Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar rapporten met luchtdichtsheidsmetingen van woningen. Mocht u deze beschikbaar willen stellen, gelieve dan contact op te nemen met Bram Entrop via 053-489 6860.