17/04/2009 promotie Martin van Staveren - Miljoenen extra kosten in de bouwsector door onderschatting risicomanagement

Miljoenen extra kosten in de bouwsector door onderschatting risicomanagement

Twentse promovendus wil veel beter risicomanagement

De Nederlandse bouwsector geeft honderden miljoenen te veel uit, omdat het risicomanagement niet goed op orde is. Hetzelfde geldt voor hun opdrachtgevers. Dit kan anders en moet anders in tijden van crisis. Over het implementeren van risicomanagement in organisaties bestond wereldwijd geen wetenschappelijk onderzoek. Op 17 april promoveert Martin van Staveren op dit onderwerp, aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente.

Organisaties zijn kwetsbaar voor allerlei soorten risico’s. Daar niet effectief mee om gaan kost veel geld en reputatie. Spraakmakende voorbeelden voor de bouwsector zijn de NoordZuidlijn in Amsterdam en de heioverlast in Eindhoven. Andere voorbeelden zijn woningcorporaties en banken die failliet gaan. Effectief risicomanagement is een noodzaak. De vraag is: Hoe doe je dat, risicomanagement invoeren in een organisatie? Zo dat het een routine wordt, binnen alle geledingen van een organisatie? Falen is hierbij gebruikelijker dan succes. Miljoenen worden verspild aan goede bedoelingen, zonder resultaat. Opmerkelijk genoeg bestond hierover wereldwijd geen wetenschappelijk onderzoek. Van Staveren heeft hiervoor een basis gelegd.

Innovatie en verandering

Van Staveren: ‘Ik heb kennis en ervaring met het inbedden van innovaties gebruikt voor het invoeren van risicomanagement in organisaties. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, risicomanagement dient als een innovatie te worden beschouwd. Echt gestructureerd omgaan met onzekerheden, dat verder gaat dan het invullen van lijstjes met risico’s, is voor veel organisaties namelijk nieuw. Daarnaast vereist risicomanagement ook verandermanagement. Zowel houding als gedrag van professionals en managers, als structuur en cultuur van organisaties dienen aangepast te worden. Risicomanagement kan slechts effectief en efficiënt worden uitgevoerd, als mens en organisatie er op zijn afgestemd.’

Direct toepasbare resultaten

Van Staveren ontwikkelde een viertal producten. Deze geven richting aan het implementeren van risicomanagement in organisaties. Zo geeft een eenvoudig model inzicht in de belangrijkste aspecten. Een stappenplan maakt concreet welke stappen minimaal nodig zijn. Met een audit instrument wordt gemeten in welke mate een organisatie rijp is voor risicomanagement. Een interventievoorstel helpt met het selecteren van de juiste acties, voor verschillende gebruikersgroepen.

Noot voor de pers:

Ir. Martin van Staveren MBA (1964) is werkzaam bij kennisinstituut Deltares. Zijn onderzoek is verricht binnen Delft Cluster. Hij promoveert vrijdag 17 april aan de Universteit Twente op het proefschrift ‘Risk, Innovation & Change: Design Propositions for Implementing Risk Management in Organizations’. Zijn promotoren zijn prof. dr. ir. J.I.M. Halman (UT) en prof. dr. ir. J.E. van Aken (TUe).

Contactpersoon voor de pers: Rianne Wanders, 053 – 489 2721