Concurrentiegerichte dialoog werkt ook voor decentrale overheden

Nijmegen en Oss hebben elk een groot bouwproject aanbesteed. Hierbij hebben zij samen met hun adviseurs uitstekende ervaringen opgedaan met ‘de concurrentiegerichte dialoog’. Daarom organiseren de vijf betrokken partijen een seminar over deze verrassende aanbestedingsmethode. Mieke Hoezen, promovendus bij onze vakgroep, is betrokken bij de organisatie.


Het afgelopen jaar heeft de gemeente Nijmegen een nieuwe stadsbrug aanbesteed en de gemeente Oss de Talentencampus. Bij dit traject werden zij begeleid door adviseurs van draaijer+partners bv, Houtzager Strijker advocaten en To Interface Projects. De vijf organisaties hebben in beide projecten gewerkt met de Europese aanbestedingsmethode ‘concurrentiegerichte dialoog’. Dit is een flexibele methode waarbij publieke opdrachtgevers in gesprek kunnen gaan met de markt. Zo kunnen zij tijdens de aanbesteding de scope van het project bepalen.

Promotieonderzoek Mieke Hoezen

Bij de aanbesteding van beide projecten hebben de organisaties de eerste aanbevelingen uit het promotieonderzoek van Mieke Hoezen toegepast. Mieke doet onderzoek naar factoren die de effectiviteit van de concurrentiegerichte dialoog bepalen. Zij concludeert dat hoge transactiekosten; gebrek aan duidelijkheid over wanneer de procedure mag worden toegepast; risico aversiteit en strategisch gedrag van de betrokken partijen; en een gebrek aan openheid in de dialooggesprekken de effectiviteit van de aanbestedingsmethode danig verkleinen. In zowel Nijmegen als Oss hebben de aanbestedende diensten vooral de openheid actief nagestreefd, en met resultaat. Beide gemeenten zijn enthousiast over het behaalde resultaat.

Seminar ‘concurrentiegerichte dialoog ‘

De twee gemeenten en hun adviseurs willen hun ervaringen graag delen met andere overheden en marktpartijen. Daarom organiseren zij gezamenlijk een seminar over de concurrentiegerichte dialoog op woensdag 13 oktober 2010. Uiteraard komen daar de ervaringen in Oss en Nijmegen aan bod. Daarnaast zijn er interactieve workshops om nader kennis te maken met de methode. Ook is er een paneldiscussie over de voor- en nadelen van de concurrentiegerichte dialoog. Het seminar vindt plaatsvindt in het Utrechtse Spoorwegmuseum. U kunt zich aanmelden tot en met 17 september 2010 via congres@draaijerpartners.nl.

Positieve ervaringen

Nijmegen en Oss zijn enthousiast over de concurrentiegerichte dialoog. ‘Zonder dialoog hadden wij voor dit bedrag nooit de huidige kwaliteit bereikt’, aldus René Duifhuizen, projectmanager van de stadsbrug in Nijmegen. Gé van Tiem, projectleider Talentencampus Oss vult aan: ‘Wij waren van tevoren best huiverig om eraan te beginnen. Maar als ik het moest overdoen, zou ik zeker weer voor de concurrentiegerichte dialoog kiezen’.