Best paper award

Op 26 april heeft promovendus Maarten Rutten de ‘Best Paper Award’ gewonnen tijdens de ManuBuild International Conference. ManuBuild is een Europees onderzoeksconsortium van bedrijven en kennisinstellingen. Het consortium richt zich op de ontwikkeling van industriële bouwsystemen. Het thema van de internationale conferentie was ‘The Transformation of the Industry – Open Building Manufacturing’ (www.manubuild.net). Gedurende twee dagen gingen bedrijven en wetenschappers gezamenlijk in debat over systeeminnovatie in de bouwsector.


Maarten Rutten heeft de award ontvangen voor zijn conference paper ‘Interorganizational co-operation in innovation: the role of systems integrators’. Hij schreef het paper samen met collega’s André Dorée en Joop Halman. Het paper gaat over bedrijven in de bouwsector die optreden als systeemintegrator en daarbij een leiderschapsrol vervullen in systeeminnovatie. In hun innovatie-activiteiten werken deze bedrijven nauw samen met leveranciers, onderaannemers en adviseurs. De prijs is toegekend door uitgever Emerald en het internationale journal Construction Innovation.


Voor meer informatie over het paper of onderzoeksproject kunt u contact opnemen via m.e.j.rutten@utwente.nl