1e seminar Bouw informatie

BIR_PMS Full color

De heren G. Dewulf, H. Voordijk en A. Adriaanse hebben namens CTW deelgenomen aan onderstaand seminar. Zie bijgevoegde link voor verdere informatie.


--------------


Beste deelnemer,


Vooreerst van harte bedankt voor uw deelname aan het 1e seminar Bouw informatie in Fort Voordorp.
Het was voor ons een waar genoegen om u als gast tijdens dit seminar te mogen ontvangen.


Om alles nog eens rustig na te lezen hebben wij de presentaties van de sprekers van de beide dagen: 13 april 2010 “BIR high level bijeenkomst” en 14 april 2010 “1e seminar BIR” op de site geplaatst ,
deze zijn terug te vinden op www.bouwinformatieraad.nl. Ook zal één dezer dagen een foto-impressie van deze dagen op deze site worden geplaatst.


Het realiseren van een dergelijk evenement is enkel mogelijk met een team van gemotiveerde leden (sprekers, facilitatoren, organisatoren etc.).
Ook via deze weg zouden wij allen die een bijdrage hebben geleverd hartelijk willen bedanken voor hun enthousiasme en toewijding.


Hartelijk dank,

Met oprechte groeten,

Namens het organisatieteam Bouw Informatie RaadSandra Broekhof
Teamleider Evenementen

CURNET

Afd. Communicatie
Groningenweg 10
Postbus 420
2800 AK Gouda
T 0182 540 650
F 0182 540 651
sandra.broekhof@curnet.nl
www.curnet.nl