19-12-2012 symposium adoptie van innovaties in de bouw by john v. oorschot

SYMPOSIUM 19 DECEMBER : DE ADOPTIE VAN INNOVATIES IN DE BOUW 19-12-2012

Promotieonderzoek John van Oorschot

13.30 uur

DRIENERBURGHT
In samenwerking met Stichting Pioneering organiseert de vakgroep Construction Management & Engineering op woensdag 19 december a.s. een symposium getiteld ‘de adoptie van innovaties in de bouw’.


In het kader van het promotieonderzoek van John van Oorschot zijn er 8 case studies uitgevoerd naar de adoptie van zowel nieuwbouw-  als renovatieconcepten door professionele opdrachtgevers. Hiervoor zijn er in totaal 75 personen geïnterviewd met betrekking tot hoe het adoptiebesluit tot stand is gekomen om een woningbouwconcept toe te passen in een project en welke overwegingen daarbij een rol speelden.


Tijdens het symposium zullen de bevindingen uit de case studies worden gepresenteerd. Na de presentaties  volgt er een plenaire paneldiscussie waarin er vanuit het oogpunt van ‘erkennen’ en ‘herkennen’ door professionele opdrachtgevers zal worden gereageerd op de resultaten van de case studies. Aansluitend zal ook, namens de Stichting Pioneering, de Werkplaats Individueel Duurzaam en Flexibel (IDF) bouwen twee innovatieve concepten presenteren. Na deze presentaties zal wederom een plenaire paneldiscussie volgen waarin vanuit het oogpunt van ‘verkennen’ zal worden gereageerd op de ontwikkelingen in het kader van IDF. Dagvoorzitter van het symposium is Dhr. Wim Sturris (Van Dijk Groep, voorzitter Werkplaats IDF) en het symposium zal inhoudelijk worden begeleid door professor Joop Halman (Universiteit Twente).


Het symposium zal plaatsvinden op woensdagmiddag 19 december vanaf 13.30 uur in het Conferentiehotel Drienerburght te Enschede.