19-09-2014 luchtdichtheid van woningen onder de loep Cobouw EntropLuchtdichtheid van woningen onder de loep

Techniek

| Laatst gewijzigd:19-09-2014 12:18 | Jan Sint Nicolaas |

ENCHEDE - Onderzoekers van de Universiteit Twente proberen een beter inzicht te krijgen in de werkelijke luchtdichtheid van woningen. Hiervoor analyseren zij komend halfjaar rapporten van uitgevoerde blowerdoortesten. Met een dergelijke test kan de luchtdichtheid van woningen worden bepaald.

Een belemmering voor het onderzoek is dat blowerdoortesten veelal zijn uitgevoerd door private bedrijven. De rapportages daarover zijn bij opdrachtgevers beland en niet openbaar. Universitair docent Duurzaam Bouwen Bram Entrop doet daarom een brede oproep om deel te nemen aan het onderzoek door dergelijke rapporten ter beschikking te stellen.

Voor het onderzoek is het volgens Entrop van belang dat hij circa vijftig rapporten opgestuurd krijgt. Om het onderzoek enigszins af te bakenen, gaat het nu louter om blowerdoortesten die in eengezinswoningen zijn uitgevoerd.

Een blowerdoortest meet de luchtdichtheid van een gebouw. Hiervoor wordt de deuropening afgesloten met een zeildoek met daarin een ventilator die is aangesloten op een luchtdrukmeter. Door stapsgewijs onderdruk en overdruk te creëren wordt de luchtdichtheid van een gebouw bepaald. Het opsporen van lekken gebeurt met behulp van rook of een infraroodcamera. Infiltratie (oftewel ongecontroleerde ventilatie) vindt plaats op plekken waar gebouwdelen niet luchtdicht op elkaar aansluiten.

Het onderzoek wordt samen met de TU Eindhoven en Selekthuis uit Rijssen uitgevoerd onder de titel ‘Impenetrable Infiltration’. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de werkelijke luchtdichtheid van woningen zich heeft ontwikkeld en hoe de rapportages hierover zijn opgebouwd. De onderzoekers vellen geen oordeel over uitvoerende partijen en alle gegevens worden geanonimiseerd. Ze hopen met dit onderzoek aanbevelingen te doen hoe eengezinswoningen luchtdichter gemaakt kunnen worden en kunnen blijven. Door zelf testen uit te voeren en bij te wonen willen de onderzoekers ook proberen de werkwijze bij het meten verder te verbeteren.

Publicatie datum: 19-09-2014 12:18