See News

UT campus krijgt een living innovation lab by Leon Olden Scholtenhuis en Mark van der Meijde

UT Campus krijgt een living innovation lab

 

De Universiteit Twente maakt deel uit van een groot en groen campusgebied dat functioneert als een ontmoetingsplaats waar kansen liggen voor samenwerkingen. Experimenteren speelt een belangrijke rol bij het creëren en testen van nieuwe technologische oplossingen voor aard- en infrastructuurobservatie. Het onlangs goedgekeurde Living Innovation Lab (LILa) biedt een unieke (semi-)gecontroleerde buitenomgeving op de campus van de Universiteit Twente. Het doel is om onderling gerelateerd onderzoek, innovatie en onderwijs van de faculteiten Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) en Engineering Technology (ET) te bevorderen.

 

TWEE SECTIES

Onlangs heeft het College van Bestuur van de Universiteit Twente ingestemd met de start van het Living Innovation Lab (LILa). Na de ontwikkeling in 2021 en 2022 functioneert LILa als onderzoeks-, innovatie- en onderwijslab. Het wordt een plek om te experimenteren en nieuwe vaardigheden aan te leren voor zowel studenten, onderzoekers als professionals. Middels het lab wordt de samenwerking opgezocht met de lokale gemeenschap en (industriële) partners. Het huidige ontwerp van de LILa-site bestaat uit twee delen: (1) Land-Atmosphere Interactions en (2) Subsurface Infrastructure. Het eerste deel richt zich op de observatie van natuurverschijnselen aan het oppervlak en in de atmosfeer. Het tweede deel heeft meerdere compartementen met diverse kabels en pijpleidingen in verschillende bodemtypes.

“Het Living Innovation Lab is een unieke faciliteit waarmee we de jarenlange onderzoeksamenwerking tussen faculteiten naar een hoger niveau tillen. Het biedt unieke mogelijkheden voor onderwijs. Door het soort projecten dat we doen, sterk gelinkt aan actuele vraagstukken in de samenleving, is het ook een geweldige plek om het publiek inzicht te geven in waar de UT op tal van terreinen mee bezig is.”

- Mark van der Meijde –

 

LILA BIEDT STRAKS TWEE ONDERDELEN: LAND-ATMOSFEER INTERACTIES EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

TRAINING, EDUCATIE EN SAMENWERKING

De filosofie achter LILa is de wens voor een laboratorium dat niet alleen een semi-gecontroleerde omgeving biedt voor observatie, monitoring en experimenten, maar ook training en onderwijs ondersteunt. Zo kunnen studenten uit het beroepsonderwijs, universiteitsstudenten maar ook beroepsbeoefenaars de locatie gebruiken voor opleiding en ontwikkeling.

“Het biedt onze studenten de kans om in realistische settings te werken aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals 'urban resilience', klimaatverandering en de energietransitie. Het biedt daarmee een perfecte studieomgeving voor de ontwikkeling van Challenge-Based Learning binnen de UT.”

- Leon olde Scholtenhuis -

 

MEER OVER LILA

Het Living Innovation Lab is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Engineering Technology (ET) en Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC). Het LILa wordt gefinancierd door deze faculteiten en door externe partijen. De start van de bouw is in 2021. In 2022 hopen we een breder publiek te kunnen ontvangen en het LILa als een belangrijke faciliteit op te nemen in ons onderwijs, onderzoek en toekomstige onderzoeksvoorstellen.