Open Assignments

03-11-2011 afstudeeropdracht keten Turner

Afstudeer project: Hoe slaagt ketenintegratie in de Bouw?

Dynamiek in de bouwsector vereist toenemende mate van ketenintegratie

Ondanks alle onderzoeksresultaten op het gebied van ketenintegratie, lukt het de bouwsector maar in beperkte mate om echt succesvol te zijn op alle aspecten van grote projecten. De vraag is waarom niet? Wat zijn de faalfactoren die de implementatie van echte ketenintegratie tegenwerken? Waar ligt dan wel de doorbraak om naar excellente uitvoering van grote multidisciplinaire projecten te komen?

1. Hypothese voor dit onderzoek

Focus moet zijn op het begrip waarom goede ideeën op het gebied van ketenintegratie in de praktijk, niet of lastig implementeerbaar blijken. Succesvolle ketenintegratie vereist met elkaar bouwen in alle geledingen van het proces en tussen alle betrokkenen van opdrachtgever tot architect, ontwerper, bouwer, onderaannemers en leveranciers.

2. Doel onderzoek

  • Beeld geven van de ervaringen die spelers in de sector hebben met de implementatie van (keten)samenwerking op hun projecten
  • Leren van de do’s and don’ts en mogelijke best practices (succesfactoren): “Recept” leveren voor implementatie-oplossingen die wel werken
  • Ketenintegratie-barometer introduceren die op projectniveau de indicator is voor een excellente projectuitvoering

3. Structuur voor dit onderzoek

Doelgroep:

  • Directie en management van spelers in de bouwsector die betrokken zijn bij (grote multidisciplinaire) projecten. Focus is op aannemers in de woningbouw, utiliteitsbouw, infra en installatietechniek.
  • Andere betrokkenen zoals opdrachtgevers (zoals bv Gemeenten, Rijkswaterstaat, Prorail), ingenieurs- & adviesbureaus en toeleveranciers worden wel in het onderzoek betrokken om het totale perspectief te verkrijgen maar via een beperkte maar representatieve betrokkenheid..
  • Spelers met jaaromzet > 50 mln

Aanpak:

  • Uitvoering van het onderzoek in samenwerking met branch-organisatie Bouwend Nederland, onder verantwoordelijkheid van Turner practice voor Bouw & Industrie.
  • Online enquête van diverse spelers in de sector, mogelijk in combinatie met interviews met de leiders van de top & bottom 10 spelers. Meeting met Sectie Bouwgroot van Bouwend Nederland.
  • Gebruik van een klankbordgroep waar vanuit de sector (via Bouwend Nederland) inhoud & proces van onderzoek met elkaar worden afgestemd.

Planning:

Start: in de loop van 2012

4. Samenwerking met Bouwend Nederland

Turner hecht eraan om kwalitatief hoogwaardige onderzoek uit te voeren en de sector te ondersteunen met waardevolle inzichten, nieuwe visie en innovaties op het gebied van bedrijfsmatige inrichting en besturing.

Bouwend Nederland is als vertegenwoordiger van spelers in de Bouw sector, ook steeds gericht op de ondersteuning van haar leden en het aanbieden van mogelijkheden om te innoveren en professionaliseren. Turner onderzoekt graag met Bouwend Nederland hoe de relevantie en kwaliteit van haar onderzoek verder verbeterd kan worden. De kennis en visie van Bouwend Nederland is daarbij belangrijk om de aansluiting op de doelgroep te verbeteren en de doelgroep effectief te kunnen benaderen en informeren.

Contactpersoon UT: Hans Voordijk (Construction Management & Engineering, tel. 06-23435582/053-4894214)

Jeroen Dekkers
Practice Leader Bouw & Industrie
Turner
Mob: 06 – 10 16 07 71
Email: jdekkers@turner.nl
Website: www.turner.nl