Open Assignments

07-03-2012 onderzoek energieverbruik kantoren gemeente Hengelo

http://www.bedrijfsunitsoosterveld.nl/upload/projects/project_41/images/logo_gemeente_hengelo.jpghttp://wevolve.nl/visuals/ut.png


Afstudeeronderzoek naar het energiegebruik van het gemeentehuis en het stadskantoor van de Gemeente Hengelo

Organisatie: Gemeente Hengelo
Locatie: Stadskantoor Hengelo
Contactpersonen Hengelo: Dhr. ir. H. Meijvis Projectmanager Gemeentelijke Herhuisvesting
Dhr. ir. S. Schilstra Projectleider Gemeentelijke Herhuisvesting
Contactpersoon UT: Dhr. ir. A.G. Entrop

Organisatie

Bij de gemeente Hengelo werken circa 900 mensen met allerlei functies van beleidsmatig tot uitvoerend. Alle functies staan ten dienste van de gemeenschap, kortom ze zijn er allen op gericht een levendige en zich ontwikkelende gemeenschap mogelijk te maken. De gemeente heeft in het verleden diverse innovatieve projecten opgestart om haar medewerkers en de inwoners minder CO2 te laten uitstoten. Voorbeelden zijn bedrijfswagens die op aardgas rijden, de subsidieregeling “Dikke Jas”, energiebesparing voor minima, het warmtenet en diverse voorlichtingscampagnes.

Context

Sinds enkele jaren is een groot gedeelte van de medewerkers werkzaam buiten de binnenstad in het stadskantoor aan de Hazenweg. Van het begin af aan heeft men aangegeven dat deze locatie tijdelijk is, want men wil de medewerkers graag bij elkaar in het centrum hebben. De plannen voor dit nieuwe kantoor zijn gemaakt en het uit de jaren 60 stammende stadhuis is gedeeltelijk gerenoveerd, maar zal nog verder bouwkundig en installatietechnisch worden aangepakt. De gemeente heeft echter beperkt inzicht in haar energiegebruik en hoe dat wordt beïnvloed door de huidige keuzes voor het stadhuis en het nieuwe stadskantoor in het centrum.

Opdrachtomschrijving

Aan de afstudeerder wordt de vraag voorgelegd om door middel van een analyse van de huidige energiegebruiken en door middel van simulaties op basis van gebouw assessments inzichten te geven in verschillende toekomstscenario’s voor een duurzaam energiegebruik. Er zijn hooggespannen verwachtingen dat de warmte- en koudebehoefte energieneutraal kunnen worden ingevuld (al maakt de bodemgesteldheid in Hengelo dat tot een grote uitdaging), maar misschien kom jij tot andere inzichten of is het elektriciteitsgebruik ook duurzaam in te vullen? Jouw analyses en simulaties moeten de projectmanager en projectleider helpen en dus de gemeente Hengelo om weer een stapje duurzamer te worden.

Werksituatie

De standplaats is het stadskantoor aan de Hazenweg, waar je zult beschikken over de nodige achtergronddocumenten, externe onderzoeksbegeleiding en een werkplek. In overleg met je tijdelijke werkgever zal er een vergoeding voor je afstudeerwerkzaamheden beschikbaar zijn.