See Education

Master Theses

The master thesis is notes the completion of the masters programme.

Looking for a master thesis?

Contact persons

Completed master theses

2017

Awad, S. (2017) Nudging for smart construction : tackling uncertainty by changing design engineer's choice architecture.

Breuning, A.A. (2017) Towards a Sustainable Church : an Exploratory Research into the Sustainability Performance of Church Buildings in Apeldoorn.

Horstink, Jordy (2017) Development of an integrated decision support method for municipal infrastructure.

Meijlof, Steven (2017) Towards effective exchange of information in the open and restricted tender procedures in the Dutch construction sector.

Nunes Vasconcelos, Camila (2017) Development of a decision support model for the social costs of pipelines renovation projects.

Ploegmakers, I.J.E. (2017) SME's as systems integrator in the Dutch construction industry by 2020.

Coenen, T.B.J. (2017) Innovation policy in the construction industry : the Netherlands compared with several European countries.

Hoving, Nick (2017) Monitoring performance information; improving the effectiveness of the best value tender process.

Huurne, R.B.A. (2017) Optimization of performance contracts : an exploratory and qualitative research of the potential of data analytics within and between multiple performance contracts.

Jongman, V. (2017) SE, BIM, MBSE for integrated contracts.

Juk, J.B. (2017) Bringing the re-certification in motion - A study to explore how motion monitoring systems can be used in the re-certification process of existing offshore structures.

Kloosterboer, M.C. (2017) Control of client-contractor cooperation in municipal best-value projects : a multiple case study.

Oude Vrielink, N.H.M. (2017) Biomass Boilers in the Netherlands : an adopter decision perspective.

Rigterink, T.E. (2017) Generation Y as starter in the Dutch housing market : Expectations, bottlenecks and possible solutions.

Spekhorst, W.J.L. (2017) Renovatieprojecten onder de UAV-GC 2005 : het ontwikkelen van een afwegingsmodel voor informatieverstrekking.

Spekhorst, W.J.L. (2017) Model for information provision in the tender process.

Tsavdaroglou, M. (2017) Risk analysis of interdependent Critical Infrastructures to Extreme Weather Events.

Visser, Douwe (2017) Bottlenecks and Strategies for the Implementation of Wind-on-Dike projects.

Wertwijn, Cynthia (2017) De verkenning van silo's binnen bouwcombinaties - een exploratief onderzoek naar de aanwezigheid van silo's en de zo optimaal mogelijke situatie.

2016

Arbeider, Christiaan G. (2016) Planning the asphalt paving and compaction process - The alignment between paver output, roller capacity and available tme for compaction.

Clevers, C. (2016) Rondvliegende lessons learned beheersbaar laten landen : de aanvliegroute naar een aanpak om leren in en tussen projecten binnen PLUS te bevorderen.

Makkinga, R.J. (2016) Successful verification of subcontracted work in the construction industry.

Schipper, S. (2016) Diagnosing verification and validation problems in public civil engineering projects : How "building the right system right" can go wrong.

Slöetjes, Rob (2016) Decision support system to support construction method selection for fiber optic networks.

Stout, A. (2016) Application of the principles of mass customization : standardisation and modularization, for an infrastructural object: a viaduct.

Barends, M.G.H.W. (2016) An analysis of systems integration in the construction industry.

Bosscha, E. (2016) Big data in railway operations: using artificial neural networks to predict train delay propagation.

Busker, B. (2016) Task specific information visualizations using head-mounted display technology.

Geert, W.L. van (2016) Analysing the feasibility of Systems Engineering in the design process of Staatsbosbeheer; developing an accommodation for bird watchers on Rottumeroog.

Huang, Jingjie (2016) How to improve the performance of BIM training toolkits, with a focus on software learning - A systematic analysis and comparison.

Hurk, R.J.H. van den (2016) Rfid systems in the non-residential construction industry : Improving construction logistics.

Janson, Daniel I. (2016) The development of a green shipyard concept.

Kattouw, J.W. (2016) Comfort as a Service with SMART HVAC : a constructive technology assessment of the developments in the HVAC industry.

Leeuw, Thomas Derk (2016) Goed documenteren als basis voor een juiste variantenkeuze.

Lub, Robert-Jan (2016) Smartphones als meetinstrument voor langsonvlakheid.

Prinsen, Joren (2016) Bepalen van de meerwaarde van use cases voor het in kaart brengen van onderhoudseisen bij ProRail.

Prinsen, Joren (2016) Bepalen van de meerwaarde van use cases voor het in kaart brengen van onderhoudseisen bij ProRail.

Ruijsscher, T. de (2016) Improving risk identification on large infrastructure projects.

Stegeman, Iwan (2016) Beschikbaarheid bij weginfrastructuur projecten : een onderzoek naar de status-quo rondom beschikbaarheid bij weginfrastructuur projecten.

Stopel, Jurjen (2016) BIM in de bouwsector : uitwisselen van informatie met BIM tussen verschillende partners.

Zijlstra, Siemen (2016) A 4D modeling method to visualize how asbestos affects construction projects.

2015

Bosman, Joël (2015) FRP road bridges as a concrete alternative : determining life cycle costs of all-FRP and concrete road bridges using a parametric calculation tool.

Broekroelofs, Christian (2015) The dynamics of environmental systems : investigating sustainability behavior.

Esselink, Steven (2015) Samen werken aan de toekomst : een vergelijking tussen theorie en praktijk over het samenwerken van MKB-bouwbedrijven in de Achterhoek.

Huet, J.G.F. van (2015) Lean plannen van het ontwerpproces.

Kohlweij, Leroy (2015) Managing risk management : a bottom-up approach to increase risk management capability.

Lagemaat, Marten (2015) Contract of vertrouwen : het spanningsveld tussen de prijsvorming en de samenwerking in een bouwteam.

Lenderink, Bart (2015) Development of a measurement instrument for innovation facilitating procurement.

Nijkamp, O.D. (2015) Een onderzoek naar de oorzaken van ‘verzoeken tot wijziging’ voortkomende uit de contracteringswijze D&C Light en mogelijke maatregelen voor Prorail.

Ruiter, R.J. (2015) Do we need the ISO 55000? : the added value of the ISO 55000 standard series for road infrastructure asset management.

Sloot, R.N.F. (2015) Analysis of a reinforcing steel supply chain in a large construction project.

Taekema, H. (2015) Prioritering van kunstwerken : het ontwikkelen en toepassen van een prioriteringsmethodiek voor kunstwerken in het beheer van de Provincie Overijssel.

Bramiana, Chely N. (2015) Analysing relationships between building characteristics and airtightness of dutch dwellings.

Janssen, J.M. (2015) Location-based refurbishment planning in complex environments under ongoing operations.

Kordas, D. (2015) Risk sharing in traditional construction contracts for building projects. A contractor's perspective in the Greek construction industry.

Meer, H.J.D.T. van der (2015) Best practices in risico-inventarisatie : het gebruik van input, heuristieken en organisatorische middelen binnen het risicomanagement van Heijmans Wegen&Civiel.

Monninkhof, Dennis (2015) Functionaliteitgericht ramen in de vroege projectfase : onderzoek naar ramen op basis van functionaliteit voor civiele projecten.

Reimert, Steyn (2015) Budget gestuurd aanbesteden - Een onderzoek naar het seleceteren van de EMVI op basis van de gunningsvariabelen prijs, kwaliteit en kwantiteit.

Sietzema, Arjen Jelte (2015) An exploration of COBie based point cloud processing for facility management in Qatar.

Wit, R.M. de (2015) Value management: meer dan een workshop : een onderzoek naar de implementatie van value management resultaten.