Stoel, Almer E.C. van der

 

 

 

Name

Prof. dr. ir. Ing. A.E.C. van der Stoel

Department

Construction Management & Engineering

Room

HT 415

Tel.

053 - 489 4804

Tel. secretary

053 – 489 4254

Fax

053 - 489 2511

E-mail

a.e.c.vanderstoel@utwente.nl

Position

 

 

 

 

Postal address

A.E.C. van der Stoel

University of Twente

Faculty of Engineering Technology

Department of Construction Management & Engineering

P.O. Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

 

Opleidingen

1997-2001

Promotie-onderzoek Grouting for Pile Foundation Improvement aan de Faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek van de TU-Delft

1996

Extra certificaat afstudeerrichting Ondergronds Bouwen TU Delft

1993-1996

Civiele techniek, cum laude, TU Delft (afstudeerrichting Geotechniek)

1989-1993

HTS Weg- & Waterbouwkunde, Hogeschool van Amsterdam

 

 

Loopbaan

2008 - heden

Universiteit Twente, Deeltijd hoogleraar Civieltechnische Constructiekunde

2005 - heden

Nederlandse Defensie Academie (NLDA) / Koninklijke Militaire Academie (KMA), Deeltijd hoogleraar Civiele Techniek

1996-2002

Ingenieursbureau Amsterdam, (senior) geotechnisch adviseur / specialist grond- en funderingsverbeteringstechnieken

1994-1998

Hogeschool van Amsterdam (HvA), deeltijd docent afdeling Civiele Techniek

 

 

Relevante Werkervaring

2002-heden

Advisering met betrekking tot onder andere:

·

Expertise Panorama Mesdag Den Haag

·

Nieuwbouw Erasmus Ziekenhuis Rotterdam (Risk management)

·

5 laags parkeergarage Nieuw Hoog Catharijne Utrecht

·

Verbouwing Stradivarius Amsterdam (voormalig Conservatorium)

·

Nieuwe Stedelijk Museum Amsterdam (Risk management)

·

SBIR Digidijk (RWS; Slimme Dijken)

·

Science Park Amsterdam

·

Amstelcampus Amsterdam

·

Hanzelijn Lelystad

·

Expertise HSL zettingsvrije plaat voor verzekeraars

·

Grondverbeteringstechnieken Randstadrail Rotterdam

·

Funderingstechnieken metrostation Rotterdam CS

·

Diverse Waternet (DWR) projecten in Amsterdam

·

Sanering Volgermeerpolder Amsterdam

·

Rijksmuseum Amsterdam

·

2e Coentunnel (RWS)

·

Dreefcomplex Provinciehuis Haarlem

·

Omgevingsbeïnvloeding ophoging N446 op HSL constructies (tunnel)

·

Expertise dijkval Stein Limburg

·

Expertise ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem

·

Omgevingsbeïnvloeding Rijksmuseum Amsterdam

·

Uitbreiding Rijksweg 2 op diverse deelprojecten

·

Omgevingsbeïnvloeding diverse rioleringsprojecten DWR Amsterdam

·

Parkeergarage Almere

·

Gewapend granulaatmatras op palen (HSP) Trampluslijn, Almere, Zuidtangent en diverse andere projecten

·

Diverse aanbiedingsontwerpen Nationale- (recent o.a. N210, N475, N201) en Rijkswegen (A2, A4)

·

Geotechnisch ontwerp diverse geotechnische projecten in Almere,

·

Schade-analyse bouwput Brouwershof, Amersfoort (i.s.m. TU-Delft),

·

Diverse funderingsondervanging / kelders projecten d.m.v. bodeminjectie en jet grouting

·

Omgevingsbeïnvloeding rupstunnel en trektunnel onder de A12 Bleiswijk

·

Begeleiding en interpretatie diverse proefnemingen

·

Diverse bouwkuipen-, funderings- en omgevingsbeïnvloeding adviezen

1996-2002

Advisering betreffende grondconstructies en funderingsproblematiek voor o.a. Java-eiland, IJburg, Zuid-As, IJtram en diverse kleinere projecten

1996-2003

Detachering Noord/Zuidlijn:

·

Ontwerp diepe bouwputten (analytische en PLAXIS berekeningen) ten bate van de stations Vijzelgracht en Rokin;

·

Ontwerpteamleider Mitigerende Maatregelen middels grondinjectie technieken (ontwerp, uitvoeringsmethode, kosten, contractvorming, PLAXIS berekeningen) en begeleiden Tendering Procedure Contract 4 (Boortunnels, Settlement Risk Management, Monitoring & Mitigerende Maatregelen)

·

Projectleider Praktijk Injectie Proef en Compensation Grouting proef (PIP / CGP)

Publicaties

juni 1993

Tabellen ten behoeve van knikberekening, Bulletin van de vereniging van houtconstructeurs, 2e jaargang, nr. 2, maart 1994

juli 1995

Milieutechniek, Collegedictaat CT 4e jaar, Hogeschool van Amsterdam

december 1997

Inventarisatie injectietechnieken & verdieping permeation grouting, deelrapportage promotieonderzoek, IBA – TU Delft, december 1997

april 1998

Soil Grouting: Full Scale Injection test North/South metro line Amsterdam, Proceedings of the World Tunnel Congress ’98 on Tunnels and Metropolises, São Paolo, Brazil, Balkema, Rotterdam

mei 1998

Draagvermogen van houten paalfunderingen, CUR/COB Nieuws, nummer 19

august. 1998

Injectie kan bestaande fundering verstevigen, Land + Water, nummer 7/8

januari 1999

Geofysische meetmethoden bij grondverbetering: Praktijk Injectie Proef te Utrecht, Geotechniek, 3e jaargang nummer 1 (i.s.m. drs. V.J. Hopman en drs. W. van Dalfsen)

januari 1999

Grondverbeteringstechnieken, Hoofdstuk 6 Collegedictaat TU Delft g81

juni 1999

Full Scale Injection test Amsterdam: Results stage 1 and 2, Challenges for the 21structure Century, Proceedings of the World Tunnel Congress ’99, Olso, Norway, Balkema, Rotterdam

juli 1999

Injection / grouting near pile foundations: Full Scale Test Amsterdam, Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground, IS’99, Tokyo, Japan, Balkema, Rotterdam

juli 1999

Full Scale Injection test North/South metro line Amsterdam, Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure 1999, Amsterdam, Balkema, Rotterdam

oktober 1999

Grouting to increase the bearing capacity of pile foundations, Proceedings of the International Congress on Urban Heritage Building Maintenance, Foundations, Delft University of Technology, October, 1999, Delft

maart 2000

Grondinjectie met ultrafijn cement, funderingen versterken en lekkages tegengaan, Land + Water, nummer 3 (i.s.m. dr.ir. J.W. Frenay, dr. V. Klapperich & P. Noske)

juli 2000

Verifying the diameter of jet grouting columns, Proceedings of the 4th International Congress on Ground Improvement and Geosystems, Helsinki (i.s.m. drs. Magiel van den Bliek;T&A Radar)

oktober 2000

Jet Grouting bij Paalfunderingen, Geotechniek #3,2000, Funderingsdag Special (i.s.m. J.K. Haasnoot)

november 2000

Strength & Stiffness parameters of jet grouting columns, Proceedings of GeoEng 2000 Melbourne, Proceedings CD & Vol.2. Extended Abstracts p.417 (i.s.m. H.J. van Ree)

februari 2001

Injecteren en jetgrouten van grond Sylabus Workshop Stabilisatie van de diepe ondergrond (CUR/COB/ENCI/KIVI/NIRIA)

maart 2001

Jetgrouten naast een paalfundering, Geotechniek 5e jaargang, nummer 2, (i.s.m. S. Kay (Fugro) & D.C. van Zanten (IG R’dam) )

september 2001

Grouting for Pile Foundation Improvement, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, ISBN 90-407-2223-4

augustus 2001

Feasibility of Compensation Grouting to Mitigate TBM Settlements of Wooden Pile Foundations, Full Scale Trial North/South Line Amsterdam, Proceedings of the CIRIA Conference London, (i.s.m. Jacco K. Haasnoot & Robert D. Essler)

september 2001

Groutinjectie voor verbeteren van funderingen, Land + Water, nummer 9/10

maart 2002

Fracture grouting to mitigate settlements of wooden pile foundations, Proceedings of the ITA 2002 Conference in Sydney Australia, (i.s.m. Jacco K. Haasnoot & Frank J. Kaalberg)

juli 2002

Fracture grouting to mitigate settlements of wooden pile foundations, Proc. of the TC28 conference in Toulouse

juni 2002

Fracture grouting to mitigate settlements of wooden pile foundations, Proceedings of the ITA 2002 Conference Sydney

oktober 2002

Het gebruik van injectiemethoden (grouting) als funderingsverbeteringsysteem, Congresbundel 12e Innovatieforum, KVIV Prijs Hubert Raedschelders

oktober 2002

Toepassing Jetgroutwand bij bouwkuip IJ-tram Amsterdam, Special Geotechniek, oktober 2002, pagina 14, (in samenwerking met J. Maertens, P. de Vleeschauwer, J.P.G. Ramler, J.J. Sinke)

december 2002

State of the art van funderingsverbetering in de lage landen, Congresbundel KIVI/KVIV Geotechniekdag 4 dec 2002

januari 2003

Compensation Grouting Proef: Fracture Grouten onder houten paalfundering, Geotechniek 7e jaargang, nummer 1

februari 2003

Pile Foundation Improvement by Permeation Grouting, Grouting & Ground Treatment, Proc. of the 3rd intern. conference DFI / ASCE New Orleans

maart 2003

Injecteren geen noodoplossing, Land + Water, nummer 3 (maart)

oktober 2003/2005

PAO Cursus grondverbeteringstechnieken, cursusmap, Hoofdstukken Inleiding, compensation grouting & state of the art

oktober 2003

Soil Improvement; Grouting Methods; Masterclass COB-JTA

oktober 2004

Keren door Injecteren: defensiecomplex Schaarsbergen, Geotechniek, 8e jaargang, nr.4

december 2004

Bemessung und Überwachung einer geokunststoffbewehrten Tragschicht auf HSP-Pfählen; Bautechnik 81 2004, Heft 12, i.s.m. F. Bussert, N. Meyer & A. de Lange

maart 2005

Hoge Snelheid Renovatiepalen: hoge snelheid, lage kosten, Cement nr. 2, i.s.m. A. de Lange

mei 2005

Granulaatmatras op palen beperkt zettingen, Land + Water nr. 5, (i.s.m. A. de Lange)

juni 2005

Micropalen zorgen voor fundering van Deventer viaduct, Land + Water nr. 6/7 (i.s.m. J.K. Haasnoot, R.J. Looij, T.P.H. Piepers)

december 2005

Omgevingsbeïnvloeding, Funderingskrant, H. Netzel, J.K. Haasnoot

juni 2006

Calamiteiten rond bouwputten nemen fors toe, Bouwtoezicht Magazine, jr.3 nr.2, i.s.m. M. Boon & S. van der Kam

september 2006

Micropalen maximaal aantrekkelijk?, Toepasbaarheid en dimensionering van micropalen in Nederland; Geotechniek, i.s.m. dr. ir. J. Mangels, ir. T.P.H. Piepers, ir. R. Winkel

september 2006

Aanleggen geluidswal aan de Hoge Ring in Almere, GeoKunstof, i.s.m. M. Broens & A.P. de Lange

september 2006

Numerical design, installation and monitoring of a load transfer platform (LTP) for a railway embankment near Rotterdam, Sixth European Conference

on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Graz University Of Technology, i.s.m. Klaver, J.M. & Balder, A.T. & A.P. de Lange

september 2006

Railway embankment on "high speed piles" - Design, installation and monitoring; 8th International Conference on Geosynthetics (8ICG), Yokohama, Japan, i.s.m. Bussert, F., Meyer, N. & A.P. de Lange

november 2006

Grouting bij funderingen; Congresverslag Centaal Overleg Bouwconstructies (COBc) pp15-30

december 2006

Risicoanalyse Volgermeerpolder beschouwt gevolgen sanering, Land + Water nr. 12, i.s.m. N.J.M. Klaver

februari 2007

Ontwerpmethodiek voor het beheersen van schade bij het bouwen in binnenstedelijke omgeving, Ingeokring Newsletter, vol.13, no.1, ISSN 1384-1351, i.s.m. J.K. Haasnoot en H.D. Netzel

maart 2007

De opleiding Civiele Techniek aan de KMA, VOG, jaargang 57, nummer 2007/1

maart 2007

Grondkwaliteit op bestelling - bodeminjectie en jet grouten, COB Nieuws 37

september 2007

Wetenschap van Bouwen; Civiele Techniek voor een snelle, flexibele en inventieve genie; oratie FMW NLDA

september 2007

Design and execution of an integrated LTP and gabions system, XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Madrid 2007 i.s.m. D. Vink, R.W. Ravensbergen & M. de Hertog.

september 2007

A comparative study on the design of LTP; XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid 2007 i.s.m. J.W. Dijkstra & H. Slaats

september 2007

European micropile design and application for maximum results; XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid 2007, i.s.m. dr. ir. J. Mangels, ir. T.P.H. Piepers

september 2007

Risk management during renovation of the new Rijksmuseum Amsterdam; XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid 2007, i.s.m. A.M. de Roo, H.D. Netzel & P.J.M. den Nijs

september 2007

Ground improvement in urban areas:state of the art; general report session 5; XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid 2007

september 2007

Ground improvement in urban areas:state of the art; Ground Engineering sep 2007

Mei 2008

De opleiding bij de sectie Civiele Techniek (CiT) van de NLDA, GENIST Magazine van het Regiment Genietroepen; Jubileumnummer, mei 2008, pp 14-17

Juni 2008

Wetenschap van Bouwen, Militaire Spectator, jaargang 177, nummer 5-2008, ISSN 0026-3869, pp 263-275

Oktober 2008

Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten;

http://www.infrasite.nl/articles/articles.php?ID_articles=166&show_article=1&language=nl , Webpublicatie i.s.m. J.K. Haasnoot & H.D. Netzel

Oktober 2008

Towards an Efficient and Effective Corps of Engineers - Supporting Interactions between Education, Research and Practice, published in the proceedings of the ISMS Conference on Comprehensive Approach, Denmark, 2008, i.s.m. Dado, E., Mevissen, S. and Borgers, J.

December 2008

(Ondergronds) parkeren zonder brokken; Civiele Techniek, jaargang 63, nr.8 2008, pp 35-38

April 2009

Nieuw Hoog Catharijne Utrecht, ontwerp 5-laags ondergrondse parkeergarage: grondonderzoek en conusbelastingproef, Geotechniek 2009, nr.2, pp 32-37, i.s.m. H.Ali, H.Van de Graaf & D. Vink

Oktober 2009

Validation of numerical model components of LTP by means of experimental data, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5-9 October 2009 i.s.m. H. Slaats

Oktober 2009

Large consolidation and experimental ageing of cement based-grouts, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5-9 October 2009 i.s.m. U.F.A. Karim & P. Bangoyina

Oktober 2009

New Hoog Catharijne: a 5-levels challenging underground construction, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5-9 October 2009 i.s.m. D. Vink, D.J. Kluft & P.den Nijs

Oktober 2009

Essai de chargement de pointe : facteurs d’influence et détermination de modules de déformation, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5-9 October 2009 i.s.m. H.Ali, P.Reiffsteck, H.Van de Graaf, R.Gourves & C.Bacconnet, F.Baguelin

Bijzonderheden

1996-2003

Diverse presentaties betreffende de Noord/Zuidlijn Amsterdam

April 1997

Presentatie op PLAXIS Gebruikersvereniging betreffende PLAXIS berekeningen: Diepe Bouwputten voor de Noord/Zuidlijn

April 1998

Presentatie op het ITA Congres in São Paolo over de behoefte aan grondverbeteringsmethoden bij ondergronds bouwen

Mei 1998

Presentatie COB AIO dag (promotieonderzoek).

Sept. 1998

Bijzonder lid COB M520 Commissie Grondverbeteringstechnieken

1999-heden

Gastcollege TU Delft Sectie Geotechniek & Ondergronds Bouwen

Februari 1999

Lid CUR Commissie C116 Toepassing Microfijne Cement

1998-heden

Gastcolleges Hogeschool van Amsterdam, afd. Civiele Techniek

September 1999

Voordracht over grondverbeteringstechnieken op het COB 1 congres

Oktober 1999

KIVI lezing over de Praktijk Injectie Proef, Noord/Zuidlijn Amsterdam

Oktober 1999

Voordracht Grouting to increase the bearing capacity of pile foundations (International Congress on Urban Heritage Building Maintenance)

December 1999

Voordracht over resultaten laboratorium onderzoek jet grouting COB middag

Mei 2000

Lezing Grondmechanica Nederland “de Praktijk Injectie Proef”

Okt 2000

Lezing Funderingsdag “Jetgrouten bij paalfunderingen”

Feb 2001

Lezing KIVI/NIRIA/CUR Injecteren en jetgrouten van grond

April 2001

Artikel “Vloeibaar Mengsel houdt Amsterdam rechtop” (Joost van Kasteren),

Delft Integraal 2.2001

Mei 2001

Artikel “Grout houdt Amsterdam overeind op zijn palen” (Margriet van der Heijden), Het Parool, woensdag 2 mei

Mei 2001

Artikel “Amsterdam, Stad op palen” (Herman Paul), Het Katern, Wetenschap, Nederlands Dagblad, vrijdag 25 mei

Juli 2001

Artikel “Rotslaag onder Amsterdam”, De Ingenieur, 4 juli 2001

Sep 2001

Artikel “Injecting rocky layers beneath Amsterdam’s leaning buildings” (Martine Segers), Delta #26, donderdag 6 september 2001

Sep 2001

Artikel “Rotslaagjes spuiten onder Amsterdam” (Martine Segers),

Delta #26, donderdag 6 september 2001

Sep 2001

Artikel “Nadenken bij Betonstorten” (Maarten Evenblij)

De Volkskrant, zaterdag 8 september 2001

Sep 2001

Artikel “Grouttechnieken Goed voor Fundering” (Jan van Staveren)

Cobouw, donderdag 13 september

Feb 2002, 2007

Gastcollege & Studieopdracht Grondverbeteringstechnieken, voor Universiteit Twente

April 2002

Winnaar Morgen de Ruimte Prijs van de stichting CUR met Geokoepel ontwerpteam

Okt 2003,2005, 2007

Cursusleider PAO Cursus Grondverbeteringstechnieken, Delft

Okt 2003

Docent 6th COB Masterclass COB-JTA, Delft

Okt 2005

Lezing Funderingsdag State of the art grondverbeteringstechnieken , Breda

Januari 2006

Gastcollege OTC Genie grondgedrag en plaatbelastingsproef, Vught

Maart 2006

Lezing en webpublicatie “Voorkomen beter dan genezen”, Uretek Symposium TU Delft

April 2006

Lezing geotechniek in binnenstedelijk gebied , lezingenserie over bouwen van Stadsdeel Oud Zuid Amsterdam

April 2006

Gastcollege Masterclass Geo Engineering TU Delft (ondergronds bouwen en funderingstechnieken)

Mei 2005, 2006, 2007

Gastdocent Funderingen module post HBO opleiding Constructeur, Hogeschool van Amsterdam / ProEducation

Juni 2006

Cobouw artikel/interview: Voorspellen en op tijd meten

November 2006

Lezing Grouting bij funderingen Centaal Overleg Bouwconstructies (COBc), Amsterdam

December 2006

Lezing omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten op Delta Lloyd Amsterdam lezingenserie

December 2006

Lezing De optimale grondverbeteringstechniek van 2006 op het DenkDiep COB congres te Amsterdam

Maart 2007

lezing GSP – State of the art ontwerp & casestudie Carnisselande, KIVI-KVIV studiedag Wegenbouw en Ophogingen, Antwerpen 15 maart 2007

Maart 2007

Lezing en webpublicatie “Informatie, communicatie en registratie

als cruciale schakels in het bouwproces”, Uretek Symposium TU Delft

April 2007, 2008

Gastcollege HvA Projectweek integraal ontwerpen ; Hogeschool van Amsterdam

Mei 2007

Gastcollege HvA International meeting Civil Engineering ; Hogeschool van Amsterdam

September 2007

Oratie uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de NLDA: Wetenschap van Bouwen; Civiele Techniek voor een snelle, flexibele en inventieve genie, Breda

September 2007

General reporter Main Session 5: Ground improvement in urban areas; ; XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid

Oktober 2007,2008

Gastcollege Geo-engineering aan de Universiteit Twente, Enschede

November 2007

Spreker op het Waternet symposium “Bouwprotocol Waternet”, Amsterdam

November 2008

Voorzitter, Spreker en mede-organisator symposium “Genie en Intensivering Militair Civiele Samenwerking”, Breda

Januari 2009

Lezing Stradivarius Amsterdam op de KIVI NIRIA lezingenmiddag TU Delft: Bouwputten in de stad