ARCOM best paper award for CME researchers september 2021

ARCOM Best paper award for CME researchers

At the 37th annual ARCOM Conference (Association of Researchers in Construction Management), the best-paper award for Construction Transformation was granted to UT-researchers Lynn Vosman, Tom Coenen and Leentje Volker (CME group), and Klaasjan Visscher (TPS department), for the paper called “Exploring the innovation ecosystem concept for a construction industry in transition”. The award is granted for research that offers a challenge to current thinking, practices or methods about transforming the construction industry. According to the jury, the paper “challenges the idea of transformation to include a resilient society, developing the idea of an innovation ecosystem to include external stakeholders and longer-term actors”.

The paper investigates ecosystem thinking in a construction context to explore whether this concept can be of use in contributing to societal challenges. To comply with the societal challenges ahead, long-term collaboration and improving conditions for innovation processes is required to achieve a systemic transformation of the construction sector. The ecosystem concept proves to be a promising perspective to strengthen collaborative relationships and innovation.  Lynn Vosman and Tom Coenen both address element of this perspective in their current PhD work. 

Follow the link to access the full paper:

https://research.utwente.nl/en/publications/exploring-the-innovation-ecosystem-concept-for-a-construction-ind

Nederlandse vertaling:

ARCOM Best Paper Award voor CME onderzoekers

 

Bij de 37e jaarlijkse conferentie van ARCOM (Accossiation of Researchers in Construction Management) is de 'Best Paper Award' in de categorie 'Construction Transformation' uitgereikt aan UT-onderzoekers Lynn Vosman, Tom Coenen en Leentje Volker (CME groep) en Klaasjan Visscher (TPS groep). Ze hebben de award ontvangen voor het paper 'Exploring the innovation ecosystem concept for a construction industry in transition'. De award wordt toegekend aan onderzoek waarin huidige denkwijzen, aanpakken of methodes worden uitdaagt, en dat daarmee bijdraagt aan het transformeren van de bouwsector. Volgens de jury daagt de paper "het idee uit van transformatie om een veerkrachtige samenleving te omvatten, en ontwikkelt het paper het idee van een innovatie-ecosysteem met externe belanghebbenden en actoren op de langere termijn".

 

De paper onderzoekt het ecosysteem-denken in een bouw-context, om meer inzicht te krijgen in de potentiële bijdrage van dit concept aan het tackelen van  maatschappelijke uitdagingen. Om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen, zijn langdurige samenwerking en het verbeteren van de voorwaarden voor innovatieprocessen nodig, om tot een systemische transformatie van de bouwsector te komen. Het ecosysteemconcept blijkt een kansrijk perspectief om samenwerkingsrelaties en innovatie te versterken. Lynn Vosman en Tom Coenen behandelen beide elementen van het ecosysteemconcept in hun huidige PhD-onderzoek.

 

Volg de link om toegang te krijgen tot de volledige paper:

 

https://research.utwente.nl/en/publications/exploring-the-innovation-ecosystem-concept-for-a-construction-ind