UTFacultiesETDepartmentsCEResearch groupsConstruction Management and EngineeringNewsEr zitten nog wel wat haken en ogen aan de voorspellende gaven van de digital twin

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de voorspellende gaven van de digital twin alddus Arjen Adriaanse , Hoogleraar Universiteit Twenten in de Cobouw

Cobouw artikel: Er zitten nog wat haken en ogen aan de voorspellende gaven van de digital twin aldus Arjen Adriaanse, Hoogleraar Universiteit Twente.

 Voorspellende digitale tweelingen van bouwwerken, ofwel predictive twins, gaan een grote impact hebben op de bouwsector. Deze twins volgen een fysiek bouwwerk en leren het toekomstige gedrag en gebruik steeds beter voorspellen.

Ze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om de technische levensduur van civiele constructies te voorspellen, maar ook om de (energie)prestaties van gebouwen te monitoren en te optimaliseren.

 Prof.dr.ir. Arjen Adriaanse werd door Cobouw geïnterviewd over de kansen en uitdagingen bij de toepassing van predictive twins.

 (zie: https://www.cobouw.nl/innovatie/nieuws/2021/04/strategisch-handelen-is-van-alle-tijden-101295132)

cv

Er zitten nog wat haken en ogen aan de voorspellende gaven van de digital twin - Cobouw.nl    

www.cobouw.nl

Predictive twins bieden kansen voor de bouw, maar maken samenwerken en data uitwisselen nog niet vanzelfsprekend, waarschuwt Arjen Adriaanse, wetensch...


Cobouw article: There are still some snags to the predictive gifts of the digital twin, according to Arjen Adriaanse, Professor of the University of Twente.

Predictive digital twins of construction, or predictive twins, will have a major impact on the construction sector. These twins follow a physical structure and learn to predict future behavior and use better and better. They can be used, for example, to predict the technical lifespan of civil structures, but also to monitor and optimize the (energy) performance of buildings. Prof.dr.ir. Arjen Adriaanse was interviewed by Cobouw about the opportunities and challenges in the application of predictive twins.

 (see: https://www.cobouw.nl/innovatie/nieuws/2021/04/strategisch-handelen-is-van-alle-tijden-101295132)

 There are still some snags to the predictive gifts of the digital twin - Cobouw.nl www.cobouw.nl Predictive twins offer opportunities for construction, but do not yet make collaboration and data exchange a matter of course, warns Arjen Adriaanse, sci...