Pioneering Lunch café with Leentje Volker about channenges in the infrastructure sector

Pioneering Lunch café about challenges in the infrastructure sector

 Leentje Volker, Professor of the University of Twente ET-CME, together with Hans van Agteren (Water Board Vechtstromen), Suzan Veldhuis (Saxion University of Applied Sciences) and Gerard Hoiting (Roelofs Groep) were guests at the Pioneering lunch cafe on Thursday 20 May 2021. the major challenges in the infrastructure sector. Circular, energy-neutral and climate-adaptive are terms that almost every infrastructure party considers highly valued, but what challenges exactly does this entail? In this conversation, Leentje Volker explains, among other things, the benefits of working in infrastructure ecosystems and field labs.

 See below the link to the meeting on Thursday 20 May

https://www.pioneering.nl/actueel/terugblik-op-de-week-van-de-fascinatie

  Enjoy watching!

   Inspiring Quote from Leentje during the Pioneering Meeting:

 “We have to work together in a different way. We have to start thinking in ecosystems. You can already see this in many Field Labs where parties work together on one major task.”

 

 

 Pioneering Lunch café over uitdagingen in de infrasector

 Leentje Volker, Hoogleraar Universiteit Twente ET-CME, was samen met Hans van Agteren (Waterschap Vechtstromen), Suzan Veldhuis (Hogeschool Saxion) en Gerard Hoiting (Roelofs Groep) te gast tijdens het lunch café van Pioneering op donderdag 20 mei 2021. Hierin stonden de grote uitdagingen in de infrasector centraal.

Circulair, energieneutraal en klimaat adaptief zijn namelijk termen die bijna elke infra-partij naar eigen zeggen hoog in het vaandel hebben staan maar welke uitdagingen brengt dit precies met zich mee? Leentje Volker licht in dit gesprek onder andere de voordelen van op het werken in infrastructuur ecosystemen en fieldlabs toe.

 Zie hieronder de link naar de bijeenkomst op donderdag 20 mei.

 https://www.pioneering.nl/actueel/terugblik-op-de-week-van-de-fascinatie

 Veel kijkplezier!

 

 Inspirerende Quote van Leentje tijdens de Pioneeringsbijeenkomst:

“We moeten op een andere manier gaan samenwerken. We moeten gaan denken in ecosystemen. Dit zie je al in veel Fieldlabs waar partijen samenwerken aan één grote opgave.”