MIRA University of Twente
Department of Biomechanical Engineering

Department of Biomechanical Engineering

Scoliosis Correction - Ontwikkelen van een FE model van de buikholte.

 

Location:

Intern

 

 

Project:

Scoliosis Correction System

Supervisors:

Dr.ir. Jasper Homminga

Dr.ir. Gerdine Meijer

Prof.dr.ir. Ton van den Boogaard

Prof.dr.ir. Bart Verkerke

 

 

Starting date:

2012

Introduction

Scoliose is een drie-dimensionale vervorming van de wervelkolom, die het meest frequent is in adolescente meisjes. Hoewel veel risicofactoren voor het ontstaan en de progressie van scoliose bekend zijn, is de werkelijk onderliggende oorzaak nog onbekend.

Van achteren bekeken heeft de scoliotische wervelkolom een S- of C-vorm. Deze zijwaartse vervorming gaat samen met een axiale rotatievervorming. Bij ernstige vormen van scoliose komen de longen en zelfs het hart in de verdrukking. In milde vormen van scoliose wordt de scoliose behandeld middels een korset. Ernstige vormen worden behandeld door de wervelkolom recht te trekken met behulp van schroeven en metalen staven.

Figure 1 – scoliotic spine

Assignment Introduction

Om de behandeling van scoliose met bestaande en nieuw te ontwikkelen methodes te verbeteren is het noodzakelijk dat we een goed model hebben van de wervelkolom met alle structuren die van invloed zijn. In het recente verleden hebben wij daarom een FE-model (in Marc) ontwikkeld van de complete 10-jarige wervelkolom met ribbenkast.

Dit model moet nu uitgebreid worden met een representatie van de buikholte en de daar aanwezige druk. Uit metingen in mensen is bekend dat deze buikdruk een groot effect heeft op de werking van de wervelkolom in de romp. In vrijwel alle momenteel beschikbare modellen wordt de buikdruk echter of genegeerd of (te) sterk vereenvoudigd gemodelleerd.

Main Goal

Met deze afstudeeropdracht willen we het bestaande eindige elementen model van een 10-jarige romp completeren met een correcte representatie van de buikdruk.

Description: Ribcage_3DDescription: Biobag_3D

Huidig en toekomstig (?) FE-model van een romp