MIRA University of Twente
Department of Biomechanical Engineering

Department of Biomechanical Engineering

Aging Spine - Ontwikkelen van een FE model voor het simuleren van wervel fracturen.

 

Location:

Intern of extern (Universiteit Nijmegen)

 

 

Project:

Aging Spine

Supervisors:

Dr.ir. Jasper Homminga

Prof.dr.ir. Ton van den Boogaard

Prof.dr.ir. Nico Verdonschot

 

 

Starting date:

2012

Introduction

Osteoporosis (botontkalking) is een aandoening die zich kenmerkt door een lage botmassa en een afgenomen kwaliteit van het bot. Het resultaat van osteoporose is een zo sterkte afname van de sterkte van de botten, dat relatief normale belastingen (bv een misstap) al kunnen leiden tot een botbreuk. Alhoewel osteoporotische breuken overal in het lichaam voorkomen zijn wervelbreuken het meest frequent: elke 22 seconden een nieuwe wervelbreuk (wereldwijd).

Figure 1 – fractures vertebra

Assignment Introduction

Om beter te kunnen voorspellen welke patiënt een wervelbreuk gaat krijgen, om beter te voorspellen bij welke belasting de patiënt de breuk gaat krijgen, om beter te voorspellen wat het effect van bepaalde klinische behandelingen is, hebben we een goed model nodig van het faalgedrag van wervels.

FE_model_white

Huidig FE-model van drietal wervels

Main Goal

Met deze afstudeeropdracht willen we een eindige elementen simulatie ontwikkelen, waarmee we fracturen kunnen voorspellen in gezonde en osteoporotische wervels. Om op die manier de fractuurkracht en de fractuur locatie te kunnen voorspellen.