Newspapers, Magazines and Internet

28-05-2009: Promotiewerk Paul van Geffen

28-05-2009: Promotiewerk Paul van Geffen

Picture of experimental Dynasit setup
Op 14 mei 2009 is Paul van Geffen gepromoveerd op het onderzoek naar het dynamisch zitgedrag van dwarslaesie patiënten. Hiervoor is een geautomatiseerde stoel ontwikkeld, waarbij diverse zithoudingen aangebracht kunnen worden, weefsels lokaal gestimuleerd of ontlast kunnen worden en de patiënt in staat kan worden gesteld tot een beter functioneel gebruik van de romp. Daarnaast zijn meerdere methoden gebruik om het effect van dit dynamische zitgedrag op het ontstaan van decubitus (doorzitwonden) te analyseren.

Dit is ook opgepikt door nu.nl: Lees verder...