Gebruikersgroep

Kenniscentrum AIDA heeft een gebruikersgroep waarin belanghebbenden vanuit de overheid en het bedrijfsleven deelnemen. De gebruikersgroep heeft als doel de uiteindelijke bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten te bevorderen door vooraf en tijdens het onderzoek feedback te geven op de plannen en tussenresultaten.

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de gebruikersgroep:

-

ANWB

-

BOVAG

-

DaimlerChrysler, Research and Technology, Information and Communication / Assisting Systems

-

Groeneveld

-

KNV

-

KPN

-

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP), Voertuigbeleid

-

TNO Industrie en Techniek, Automotive

-

Vialis, Verkeer & Mobiliteit

Voorzitter: TNO Bouw en Ondergrond, Mobiliteit en Logistiek