Onderzoeksthema's

AIDA richt zich op onderzoek naar geïntegreerde bestuurdersondersteunende systemen en diensten binnen de volgende thema’s en de interacties tussen deze thema’s (zie figuur 1):

·

Gebruikersperspectief en verkeersgedrag: welke wensen en eisen heeft de weggebruiker ten aanzien van ondersteunende systemen en diensten en in hoeverre kunnen ondersteunende systemen en diensten daaraan tegemoet komen? Verandert het gedrag van bestuurders wanneer ze de beschikking krijgen over bestuurdersondersteunende systemen en hoe werkt dit door ten aanzien van verkeersveiligheid, acceptatie en doorstroming?

·

Ontwerp van algoritmes voor de functionele werking van ondersteunende systemen en diensten, bijvoorbeeld het inwinnen van informatie op het onderliggende wegennet en bij incidenten, of het voorspellen van reistijden.

·

Raming van effecten: wat zijn de effecten van ondersteunende systemen en diensten op de verplaatsing (zowel objectief als subjectief vanuit de bestuurder) en op de verkeersafwikkeling, in termen van doorstroming, betrouwbaarheid, verkeersveiligheid en milieu?

Figuur 1. Onderzoeksthema’s van AIDA