Systemen en diensten voor de automobilist

Automobilisten krijgen de komende jaren de beschikking over een scala aan Intelligent Transport Systems (ITS). In het intelligente voertuig krijgt de bestuurder de beschikking over ondersteunende diensten en systemen, zoals:

·

pre-trip: informatie en advies over vertrektijdstip, vervoerwijze en route;

·

navigatie: real-time informatie over reistijd en advies over route;

·

besturing: systemen die rijtaken ondersteunen of overnemen.

Na een periode van intensieve R&D komt de eerste generatie systemen en diensten commercieel beschikbaar, met een beperkte functionaliteit en in ‘stand alone’ uitvoering. De volgende generatie zal worden ontwikkeld op basis van ervaringen in de praktijk en een verdere toename van de mogelijkheden van de techniek. De tweede generatie bestaat uit geïntegreerde diensten en systemen, mogelijk communicerend met de wal en andere auto’s, met een geavanceerde interactie met de bestuurder, rekening houdend met zijn voorkeuren en motieven.

De verwachtingen ten aanzien van ITS zijn hoog. Overheden en wegbeheerders verwachten dat ITS zullen leiden tot een efficiënter, veiliger en schoner vervoersysteem. Voor gebruikers van het vervoersysteem bestaat het perspectief voor een snelle en betrouwbare verplaatsing, die bovendien kan worden gecombineerd met het gebruik van ICT-gebaseerde diensten. Voor industriële aanbieders van vervoermiddelen en infrastructuur leiden ITS tot belangrijke productvernieuwing en ontstaan mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Aan deze verwachtingen zal pas kunnen worden voldaan wanneer voldoende inzicht bestaat in het toepassingsdomein, zoals het gebruikersperspectief, benodigde algoritmes voor systemen en diensten, raming van effecten, de interactie tussen intelligente voertuigen en intelligente infrastructuur en verkeersgedrag.