Onderzoek

Op donderdag 10 maart 2005 heeft in de Horst een research colloquium van de vakgroep Verkeer Vervoer & Ruimte plaatsgevonden. Het colloquium had als titel: Advanced Driver Assistance; Systemen en hun gedragsbeïnvloeding. Veel studenten en medewerkers waren aanwezig om het colloquium bij te wonen.

De inleiding werd verzorgd door Bart van Arem. Hij ging in op het belang van verkeer nu en in de toekomst met alle gevolgen van dit verkeer; congestie. Als oplossingsrichtingen zijn er o.a. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), zoals aangegeven in de Nota Mobiliteit en door de Europese Commissie. Er zijn vele redenen voor het gebruik van ADAS, maar ook tegen het gebruik. Een van die redenen tegen het gebruik is de gedragsbeïnvloeding door de ADAS.

Peter-Paul Verbeek ging verder in op deze gedragsbeïnvloeding. Hij stelt dat er bij het ontwerpen van systemen twee benaderingen zijn, een gescheiden of geïntegreerde. In het laatste geval wordt er vanuit gegaan dat gedrag en techniek elkaar beïnvloeden. Als voorbeeld gebruikt hij de magnetron. Deze heeft grote invloed gehad op ons eetpatroon (en daarmee ook op ons samenlevingspatroon), zonder dat deze daar voor is ontworpen. Techniek is niet iets dat uit een omgeving gehaald kan worden; er is altijd een gebruikscontext. Deze context bestaat wederom uit een technologische en sociale omgeving, die beiden de interactie tussen gedrag en techniek bepalen en beïnvloeden. En door deze complexiteit is het eindresultaat moeilijk te voorspellen. Nieuwe ontwerpmethodes zoals scenario based design zouden hier beter mee om kunnen gaan.

Steven Dorrestijn benadert het vanuit een meer filosofische hoek. Hij ging in op de ethiek; de bestaanskunst met techniek. Een ontwerp kan dan zijn bedoeld voor het oplossen van een bestaand probleem, maar ook voor het omgaan met bestaanskunsten. Hiermee ontstaat een cirkel van techniek, naar gedrag naar wederom techniek.

De presentaties van de deelnemers zijn hieronder te downloaden:

Bart van Arem

Peter-Paul Verbeek

Steven Dorrestijn