Informatie over lopend onderzoek

Momenteel zijn de volgende promovendi bezig met hun promotieonderzoek binnen kenniscentrum AIDA:

Cornelie van Driel: Evaluatie van geïntegreerde bestuurdersondersteuning – Gebruikersbehoeften & effecten op bestuurder en verkeersstroom

[verdediging promotie op 2 november 2007]

Thijs Muizelaar: Modellering van geïntegreerde verkeers- en reisinformatie in niet-recurrente verkeersomstandigheden

Nina Schaap: Modellering van gedrag van bestuurders van intelligente voertuigen in een stedelijke omgeving

Mohamed Mahmod: Milieuvriendelijke verkeersmanagementsystemen met behulp van geïntegreerde weg-voertuig systemen [ in het Engels]

Jeroen Hogema

De volgende promovendi zijn bezig met hun promotieonderzoek in samenwerking met kenniscentrum AIDA:

Martijn Tideman: Ontwikkeling van een scenario gebaseerde ontwerpmethodologie voor intelligente producten

Leonie Walta: Modelling stakeholder preferences regarding Advanced Driver Assistance Systems