Onderzoek

Op woensdag 17 december 2003 heeft in Utrecht het eerste AIDA Seminar plaatsgevonden. Het thema van het seminar was integratie van longitudinale en laterale ondersteuning tijdens het rijden.

Bart van Arem (AIDA) trad op als seminarleider en gaf een introductie over het thema. De verkeers- en vervoerssector heeft te kampen met grote problemen. Denk aan congestie, verkeersongevallen en milieuvervuiling. Oplossingen voor deze problematiek worden onder andere gezocht in de toepassing van bestuurdersondersteunende systemen in de auto. Dit zijn systemen die de bestuurder ondersteunen in zijn rijtaak of deze zelfs gedeeltelijk overnemen. Momenteel zijn aan longitudinale systemen beschikbaar Adaptive Cruise Control (ACC) en Parking Assist. Aan laterale systemen zijn beschikbaar Lane Departure Warning Assistant (LDWA) en Lane Keeping System (LKS). In Japan is de Nissan Cima op de markt verkrijgbaar waarin ACC en LKS zijn geïntegreerd. Dit doet onder meer de vraag rijzen in hoeverre we integratie van systemen nodig hebben. In dit eerste AIDA Seminar is ingegaan op aspecten rondom integratie van longitudinale en laterale bestuurdersondersteunende systemen. Voor de sheets behorende bij de introductie door Bart van Arem, klik hier.

Aan de hand van onderstaande presentaties is gesproken over het thema. Voor een samenvatting van de presentaties, klik op de hyperlinks. Een link naar de bijbehorende sheets is in de samenvattingen opgenomen.

-

Helmut Schittenhelm (DaimlerChrysler): experience with the Chauffeur Assistant

-

Govert Schermers (AVV): exploration of the traffic flow effects of combined lateral and longitudinal control (wegens ziekte van Govert heeft Bart van Arem de presentatie gegeven)

-

Jeroen Hogema (TNO): driving behaviour effects of the Chauffeur Assistant    

-

Karel Brookhuis (University of Groningen, Delft University of Technology): human factors evaluation of automation

We vonden het AIDA Seminar een groot succes en willen hierbij dan ook alle aanwezigen bedanken voor hun deelname. Klik hier voor een lijst van alle deelnemers.

Foto’s: 1 & 2