routekeuze_simulator

De afdeling Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR) is op zoek naar een enthousiaste afstudeerder die een routekeuze simulator wil gaan ontwerpen.

Inleiding

Routekeuze is een belangrijk onderwerp in het modelleren van verkeer, immers het kiezen van een andere route heeft andere verkeersstromen tot gevolg. Het is daarom belangrijk om deze routekeuze goed te begrijpen en te kunnen modelleren. Deze routekeuze modellen moeten vervolgens gecalibreerd en gevalideerd worden met betrouwbare keuzegegevens. Een routekeuze simulator kan deze gegevens aanleveren.

Opdracht

De afstudeeropdracht heeft betrekking op het ontwerpen van een routekeuze simulator, waarbij meerdere personen tegelijk hun keuzes kunnen maken. De keuzes die gemaakt worden zijn van invloed op de verkeerssituatie die aan de gebruikers van de simulator wordt gegeven evenals op de informatie die op die situatie wordt gebaseerd.

Er zitten twee kanten aan de opdracht. Ten eerste is er de informatica kant, waarbij het vooral gaat om het programmeren van de routekeuze simulator in zijn geheel. Hierbij kan aandacht worden besteed aan de gebruikte technieken om het geheel te laten werken.

De tweede kant behelst de verkeerskundige kant. Hierbij spelen vooral het zorgen voor een verkeerssimulatie en de informatievoorziening een rol. Ook kan dan aandacht worden besteed aan calibratie en validatie van een simpel routekeuze model.

De concrete opdracht houdt in:

·

Het schrijven van een onderzoeksplan;

·

Literatuurstudie naar routekeuze simulatoren en programmeertechnieken;

·

Ontwerpen en maken van componenten voor de routekeuze simulator;

·

Testen van de routekeuze simulator.

·

Verslagleggen van de bevindingen, methoden en resultaten.

Uitvoering

We zijn op zoek naar een of meerdere gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn in o.a. verkeer, informatica en psychologie. Van belang is in ieder geval dat er interesse is in het leren van of ervaring met een programmeertaal. Ervaring met data verzameling en analyse is ook een pré bij deze afstudeeropdracht.

De afstudeeropdracht kan worden uitgevoerd op de Universiteit Twente en is nauw verwant met een promotieonderzoek binnen kenniscentrum AIDA (Applications of Integrated Driver Assistance). Dit kenniscentrum is een samenwerking van de afdeling VVR, TNO Inro en TNO Technische Menskunde. Een eventuele toepassing kan gedaan worden in samenwerking met TNO Inro. De begeleiding ligt in handen van professor Bart van Arem (afstudeerdocent) en promovendus Thijs Muizelaar (dagelijks begeleider).

Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met informatie over jezelf en je interesse in de opdracht naar professor Martin van Maarseveen: m.f.a.m.vanmaarseveen@utwente.nl en maak een afspraak met hem via het secretariaat (Horst W-216, tel. 053-489 4322). Voor meer informatie over het kenniscentrum AIDA: www.aida.utwente.nl of over de vakgroep VVR: www.vvr.ctw.utwente.nl.