informatie_model

Ontwerp van een informatie model

De afdeling Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR) is op zoek naar een enthousiaste afstudeerder die een informatie model wil gaan ontwerpen.

Inleiding

In het huidige verkeersnetwerk zijn een groot aantal detectielussen beschikbaar. Met behulp van deze detectielussen worden onder andere de DRIPS en het MTM systeem aangestuurd. Deze gegevens worden verder ook gebruikt voor dynamisch verkeersmanagement. Het geven van verkeersinformatie is ook een mogelijkheid op basis van de data; de bekende filemeldingen op radio, teletekst en andere media. Naast deze huidige detectielussen zijn ook nieuwe vormen van detectie in opkomst, zoals het gebruik van radar of videocamera’s, traceren van GSM’s en in de toekomst ook floating car data.

Het geven van informatie wordt in de nabije toekomst steeds meer gepersonalizeerd, wat betekent dat iedereen specifiek voor hem/haar gemaakte verkeersinformatie krijgt. Het is dan niet alleen van belang om te weten wat voor mensen precies willen (en waar dat van afhangt), maar ook hoe die informatie tot stand kan komen. Kortom, hoe moet van de ruwe verkeersdata, zoals gemeten met bijvoorbeeld detectielussen, verkeersinformatie gemaakt worden?

Opdracht

In deze afstudeeropdracht is het de bedoeling om het bovenstaande proces, dus het vertalen van verkeersdata naar verkeersinformatie te gaan modelleren. Aan de kant van de verkeersdata moet geacht worden dat alle soorten data ingewonnen kunnen worden, dus zowel via detectielussen, camera’s, radarsystemen en floating car data. Omdat deze niet in de praktijk niet altijd beschikbaar zijn, zal hiervoor een microsimulatie model gebruikt moeten worden.

Voor de informatie kant kan gebruik worden gemaakt van een eerder afstudeeronderzoek van Wytse Mensonides. Het is hierbij de bedoeling om, mede gebaseerd op dit onderzoek, een aantal soorten “nieuwe” en persoonlijke verkeersinformatie te genereren, op basis van de mogelijke soorten data.

Uiteindelijk moet er dus een algoritme of model komen dat de ruwe verkeersdata verwerkt tot bruikbare verkeersinformatie.

De concrete opdracht houdt in:

·

Het schrijven van een onderzoeksplan;

·

Literatuurstudie naar:

o

Verkeersdata;

o

Verkeersinformatie;

·

Selectie van te presenteren verkeersinformatie;

·

Modelleren/programmeren van de vertaling van data naar informatie;

·

Verslagleggen van de bevindingen, methoden en resultaten.

Uitvoering

We zijn op zoek naar een gemotiveerde studenten die geïnteresseerd is in verkeer en het werken met data. Ervaring met verkeersdata en verkeersinformatie is een pré bij de opdracht.

De afstudeeropdracht kan worden uitgevoerd op de Universiteit Twente en is nauw verwant met een promotieonderzoek binnen kenniscentrum AIDA (Applications of Integrated Driver Assistance). Dit kenniscentrum is een samenwerking van de afdeling VVR, TNO Inro en TNO Technische Menskunde. De begeleiding ligt in handen van professor Bart van Arem (afstudeerdocent) en promovendus Thijs Muizelaar (dagelijks begeleider).

Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met informatie over jezelf en je interesse in de opdracht naar professor Martin van Maarseveen: m.f.a.m.vanmaarseveen@utwente.nl en maak een afspraak met hem via het secretariaat (Horst W-216, tel. 053-489 4322). Voor meer informatie over het kenniscentrum AIDA: www.aida.utwente.nl of over de vakgroep VVR: www.vvr.ctw.utwente.nl.