ervaring_en_herinnering

De afdeling Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR) is op zoek naar een enthousiaste afstudeerder die ervaring en herinnering in een routekeuze model onderzoeken.

Inleiding

Routekeuze is een belangrijk onderwerp in het modelleren van verkeer. Ook bij het geven van verkeers- en reisinformatie speelt de routekeuze een grote rol. Routekeuze kan worden gezien als een normaal menselijk beslisproces. In een dergelijk proces spelen vele zaken een rol. Voorbeelden hiervan zijn de menselijke ervaring en herinnering van de al eerder gekozen routes. Er is echter nog weinig overzicht van deze processen in de verkeerskunde.

Opdracht

In de afstudeeropdracht is het de bedoeling om de ervaringen en herinneringen van personen aan een routekeuze model te koppelen. Hierbij moet dus vooral gekeken worden naar deze aspecten, waarbij een routekeuze model gemaakt wordt.

De concrete opdracht houdt in:

·

Het schrijven van een onderzoeksplan;

·

Literatuurstudie naar:

o

Routekeuze(modellen) in het algemeen;

o

Beslissingstheorie en beslissingsmodellen;

o

Ervaringen;

o

Herinneringen;

·

Praktijkstudie naar routekeuze model met ervaringen en herinneringen (data verzameling)

·

Ontwerpen en maken van een routekeuze model;

·

Toetsen van routekeuze model;

·

Verslagleggen van de bevindingen, methoden en resultaten.

Uitvoering

We zijn op zoek naar een gemotiveerde student die interesse heeft in de psychologische aspecten van het verkeer en met name de routekeuze. De afstudeeropdracht kan worden uitgevoerd op de Universiteit Twente en is nauw verwant met een promotieonderzoek binnen kenniscentrum AIDA (Applications of Integrated Driver Assistance). Dit kenniscentrum is een samenwerking van de afdeling VVR, TNO Inro en TNO Technische Menskunde. De begeleiding ligt in handen van professor Bart van Arem (afstudeerdocent) en promovendus Thijs Muizelaar (dagelijks begeleider).

Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met informatie over jezelf en je interesse in de opdracht naar professor Martin van Maarseveen: m.f.a.m.vanmaarseveen@utwente.nl en maak een afspraak met hem via het secretariaat (Horst W-216, tel. 053-489 4322). Voor meer informatie over het kenniscentrum AIDA: www.aida.utwente.nl of over de vakgroep VVR: www.vvr.ctw.utwente.nl.