Behoefte aan ‘slimme’ technologie in de auto

Voorstel voor een Bachelor Eindopdracht

Inleiding

Met de Bachelor Eindopdracht wordt de driejarige bacheloropleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente afgerond. Tijdens de opdracht moet de student laten zien dat hij/zij over voldoende inhoudelijke kennis beschikt, maar ook dat hij/zij systematisch kan werken en rapporteren. De Bachelor Eindopdracht dient uitgevoerd te worden bij een externe organisatie. Met deze organisatie worden afspraken gemaakt over begeleiding, beloning, periode, etc. Voor het uitvoeren van de Bachelor Eindopdracht staat 14 weken gepland.

Opdracht

Overheid en auto-industrie denken volop na over systemen die de bestuurder kunnen helpen bij het autorijden. Denk bijvoorbeeld aan Adaptive Cruise Control, een systeem dat automatisch snelheid en volgafstand voor je regelt of Lane Departure Warning, een systeem dat je een waarschuwing geeft als je onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten. In hoeverre zitten automobilisten eigenlijk te wachten op dit soort systemen?

De Bachelor Eindopdracht heeft betrekking op het achterhalen van de behoeften en voorkeuren van beroepsvervoerders – zoals vrachtwagen- en taxichauffeurs – ten aanzien van ‘slimme’ technologie in de auto. Deze informatie kan ingewonnen worden via een vragenlijstonderzoek. Beroepsvervoerders kunnen in een enquête aangeven welke hulp van de auto ze zouden willen hebben bij bepaalde rijtaken (bv. snelheid regelen) of omstandigheden (bv. slecht zicht). Ook zouden ze kunnen aangeven hoe hun ideale systeem eruit zou moeten zien.

Er is al een dergelijke enquête voor particuliere automobilisten beschikbaar, die als basis kan dienen voor de te ontwikkelen enquête. De resultaten van beide enquêtes worden met elkaar vergeleken in het kader van een promotieonderzoek binnen het kenniscentrum Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA), een samenwerkingsverband tussen TNO en de Universiteit Twente.

Concreet houdt de opdracht in:

-

Schrijven van een onderzoeksplan

-

Ontwikkelen van een (internet)enquête

-

Data verzamelen en analyseren (bv. in Excel of SPSS)

-

Schriftelijk presenteren van de bevindingen

Uitvoering

Deze Bachelor Eindopdracht zou uitgevoerd kunnen worden bij Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) te Den Haag. KNV is de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer, waarbij ondernemingen werkzaam in het besloten busvervoer, taxivervoer, openbaar vervoer en goederenvervoer zijn aangesloten. De begeleiding van de student ligt in handen van een medewerker van KNV en Cornelie van Driel namens de Universiteit Twente.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie: Stagebureau Civiele Techniek, mevr. De Kiewit (Horst Z-218, tel. 053-489 4882) of mevr. Van Oosterzee (Horst, Z-220, tel. 053-489 4326), e-mail: stage-cit@ctw.utwente.nl.

Voorbeelden slimme technologie in de auto