Onderwijs

Intelligente Transport Systemen 2 - 2008

In 2007/ 2008 kreeg het vak ITS een nieuwe vorm: na het onderwijs in het eerste kwartiel voerden de studenten in het tweede kwartiel een eigen onderzoek uit. Ze deden in groepen van 2-3 een studie naar de haalbaarheid van invoering van een zelf gekozen systeem. Dit leverde de volgende 6 rapporten op:

Sjoerd Beumer

Kees Kant

Navigation systems

Intelligent Navigation

Mike Fafieanie

Erik Sambell

Traffic management

Tidal traffic flow

Josine Reijnhoudt

Janet van Delden

Navigation systems

CAN (Clean Air Navigation)

Roel Massink

Robin Nieland

Personal Rapid Transit Systems (PRT)

To PRT or not to PRT in Enschede

Lieuwe Krol

Margreet Nederveen

Anthonie Renes

Navigation systems

Europe within reach – a navigation system for holiday purposes

Bastiaan Possel

Daniel Uenk

ITS for public transport

Choice Assistant for Train Travel