[08-11-06] Nieuwe projecten gestart bij AIDA

Evaluatie van de effecten van een snelheid bewakingssysteem in bestelauto’s, toegekend door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in samenwerking met Keypoint Consultancy

In dit project wordt een praktijktest uitgevoerd naar hoe een Intelligente Snelheids Assistent en een Snelheidsbegrenzer in bestelauto’s kan leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Ook wordt gekeken naar de acceptatie van deze systemen door bestuurders en vloot eigenaren. Het kenniscentrum AIDA is verantwoordelijk voor de evaluatie van de praktijktest.

Meer informatie: Prof Dr Ir Martin van Maarseveen (m.f.a.m.vanmaarseveen@utwente.nl)

Milieuvriendelijk verkeersmanagement met geïntegreerde voertuig weg systemen

Het doel van dit onderzoek is te kijken naar het real-time optimaliseren van verkeersstromen ten aanzien van NOx en PM emissies, door gebruik te maken van een combinatie van functionaliteit op het gebied van infrastructuur (verkeerslichten) en voertuigen (snelheidsondersteuning, alternatieve routes). Het project is gericht op het ontwikkelen van een wiskundig model voor emissies en verspreiding van NOx en PM, en de controle van de infrastructuur en voertuig functies. In het project wordt het ontwikkelde model gevalideerd op een test-site, door gebruik te maken van een geïnstrumenteerd voertuig, op een geïnstrumenteerd wegvak. Het project wordt gefinancierd door de Cornelis Lely Stichting, Vialis en TNO.

Meer informatie: Prof Dr Ir Bart van Arem

(b.vanarem@utwente.nl)