2005

De faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) telt ca. 230 medewerkers en 1300 studenten, verdeeld over de drie opleidingen Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen.

Het kenniscentrum Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA) is opgericht door TNO en de UT en heeft als doel het verrichten van vernieuwend onderzoek en het opleiden van studenten op het gebied van bestuurdersondersteunende systemen en diensten, waarin sprake is van integratie en coördinatie van deelsystemen en -diensten. Het kenniscentrum neemt deel aan het TRANSUMO programma 'Transities naar duurzame mobiliteit'. Binnen het Verkeersmanagement cluster van TRANSUMO is een belangrijke plaats ingeruimd voor de rol van 'Intelligente voertuigen'. Voor het onderzoek binnen TRANSUMO zijn we op zoek naar een

Promovendus (m/v) modellering gedrag van bestuurders van intelligente voertuigen

Taken

-

verrichten van een promotieonderzoek naar gedragsaspecten van bestuurdersondersteunende systemen in een stedelijke omgeving

-

onderwerpen: gedragsaanpassing, gedragsmodellering

-

methoden: literatuurstudie, wiskundige modellering, rijsimulatorstudie, empirische studie

-

in beperkte mate bijdragen aan het onderwijs van AIDA via bijdragen aan colleges en begeleiden van stagiaires en afstudeerders

-

op basis van onderzoeksresultaten bijdragen aan het TRANSUMO project Intelligent Vehicles

Profiel

-

afgestudeerd als cognitief/functieleer psycholoog of ingenieur regeltechniek

-

ervaring of affiniteit met verkeersgedrag

-

zowel kwalitatieve als kwantitieve (analyserend en modellerend)

-

in staat in een multidisciplinaire omgeving te werken

-

goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden in Nederlands en Engels

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband als promovendus voor 4 jaar. Uw salaris bedraagt € 1813,- bruto per maand voor het eerste jaar oplopend tot € 2283,- bruto per maand in het vierde jaar.

Aanstelling

Aanstelling vindt plaats binnen het kenniscentrum AIDA binnen de Vakgroep Verkeer, Vervoer & Ruimte, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen aan de Universiteit Twente. De werkzaamheden worden voor een belangrijk deel uitgevoerd bij TNO Human Factors in Soesterberg. Inlichtingen: Prof.Dr.Ir Bart van Arem; tel. 053- 4893046.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, evt. publicaties, cijferlijst en referenties, kunt u uiterlijk 11 maart 2005 richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. Personeelszaken CTW, Postbus 217, 7500 AE Enschede of personeelszaken@ctw.utwente.nl onder vermelding van het vacaturenummer 05/015.