Advanced Driver Assistance; Systemen en hun gedragsbeïnvloeding

Steeds meer geavanceerde systemen zijn terug te vinden in auto’s. Hierbij moet worden gedacht aan zaken als Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Warning Assistant (LDWA), Blind Spot Information System (BLIS) en Intelligente Snelheids Adaptie (ISA). Op het eerste gezicht lijken deze systemen de veiligheid van de bestuurder en van anderen ook daadwerkelijk te verhogen. Er kan echter ook een negatief effect optreden; de systemen beïnvloeden namelijk het gedrag van de gebruiker.

Dit research colloquium gaat in op deze geavanceerde bestuurdersondersteunende systemen. Als eerste wordt de huidige stand van zaken van deze systemen gepresenteerd door Prof. dr. ir. Bart van Arem. Het beïnvloeden van het gedrag van de bestuurder door deze systemen wordt vervolgens in theoretische zin behandeld door dr. ir. Peter-Paul Verbeek. Als afsluiting wordt gekeken naar de maatschappelijke bezwaren die er kunnen zijn tegen deze gedragsbeïnvloeding door ir. Steven Dorrestijn (Alumnus van opleiding WWTS). Na afloop van de presentaties is er voldoende ruimte voor discussie met de aanwezigen.

Het researchcolloquium vindt plaats op 10 maart 2005 vanaf 16:00. De lokatie is Horst toren 1300.

U bent van harte welkom bij het research colloquium.