[1 sept] Jin Lisheng bij AIDA gestart met onderzoek naar scenario gebaseerd ontwerpen van bestuurdersondersteunende systemen

Opdracht Jin Lisheng

Jin Lisheng is een associate professor bij de afdeling Intelligent Vehicle aan het Transportation & Traffic College van Jilin University in Changchun, China. Van 1 september 2005 tot 31 augustus 2006 zal hij binnen AIDA werken als een ‘visiting scholar’.

Tijdens het eerste half jaar van zijn verblijf (dus tussen september 2005 en februari 2006), zal het onderzoek van Jin Lisheng zich richten op scenario gebaseerd ontwerpen van bestuurdersondersteunende systemen. Hij zal hierbij nauw samenwerken met Martijn Tideman en Mascha van der Voort van de vakgroep Ontwerp, Productie & Management. Het doel van zijn onderzoek is tweeledig:

1. september - december 2005: Het opstellen van formele specificaties van de belangrijkste (sub-)systemen in de simulatieomgeving die vereist is voor scenario gebaseerd ontwerpen van bestuurdersondersteunende systemen. Of, anders geformuleerd, het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: welke parameters en variabelen zijn vereist om de wereld die relevant is tijdens het gebruik van bestuurdersondersteunende systemen te modelleren?

Sub-onderzoeksvragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

-

Wat zijn karakteristieken van de verkeersomgeving die relevant is tijdens het gebruik van bestuurdersondersteunende systemen?

-

Welke informatie heeft een bestuurdersondersteunende systeem nodig van de virtuele verkeersomgeving om de werking van zo’n systeem realistisch te kunnen simuleren?

-

Wat zijn ontwerpparameters van sensoren, controllers, actuatoren en communicatieapparatuur die veel toegepast worden in bestuurdersondersteunende systemen (inclusief the mens-machine interface)?

-

Wat zijn relaties tussen de ontwerpparameters en de karakteristieken van de verkeersomgeving?

2. januari - februari 2006: Het implementeren van de bevindingen in de simulatieomgeving. Om dit mogelijk te maken zullen er Software Development Kits (SDKs) beschikbaar gesteld worden om instanties van sensoren, controllers, actuatoren en andere (sub-)systemen te implementeren. Deze SDKs zullen door Loosegoose software geleverd worden. Uiteindelijk zal de functionaliteit van de simulatieomgeving gedemonstreerd worden door het simuleren van twee verschillende bestuurdersondersteunende systemen (bijvoorbeeld een Lane Change Assistant en een ACC stop & go). Tenslotte zal Jin Lisheng een verslag en een paper schrijven.