Oratie van Bart van Arem

Donderdag 9 oktober jl. is prof. dr. ir. Bart van Arem door het College van Bestuur van de Universiteit Twente benoemd tot hoogleraar Applications of Integrated Driver Assistance aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen. Ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding heeft Bart van Arem een rede uitgesproken met als titel: “Kan de auto beter zelf rijden?” De tekst van deze rede komt binnenkort op deze website beschikbaar, evenals enkele foto’s.