Education

Titel

Ontwerp integrale evaluatiemethodiek voor het Europese MarNIS-project

Naam

Wout Drewes

Stagebegeleiding

Prof. Bart van Arem (UT)

Ronald Jorna (Diepens en Okkema)

Aanvang stage

Maart 2005

Stagebedrijf

Diepens en Okkema (http://www.diepsnenokkema.nl)

De stage omvat het conceptueel ontwerpen van een methodiek waarmee de implementatie van navigatie- en informatiesystemen in de maritieme sector integraal geëvalueerd kan worden. Integraal betekent dat de methodiek de technische, economische, sociaal-economische en milieutechnische evaluaties combineert. Een belangrijke eis aan de methodiek is dat de evaluatie geschikt moet zijn voor zowel de verschillende systemen als gebruikers die onderdeel uitmaken van de maritieme sector.

De komende drie jaar voert het verkeersadviesbureau Diepens en Okkema, samen met een aantal partners (Ecorys, GMSD, IFN en de Universiteit van Luik), een opdracht uit in het kader van het Europese MarNIS-project (Maritieme Navigatie and Informatie Services). Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (AVV) is de projectleider van het MarNIS-project.

Het doel van het MarNIS-project is het ontwikkelen van een, voor alle in de maritieme sector opererende partijen verplicht gesteld, systematisch gebruik van voorgeschreven moderne navigatie- en informatiesystemen. Het eenduidige gebruik van de navigatie- en informatiesystemen moet er voor zorgen dat de veiligheid in de sector toeneemt en de belasting van het milieu afneemt. Daarnaast maken de systemen een efficiënter en betrouwbaarder transport mogelijk. Het project is opgezet mede naar aanleiding van het ongeluk met de olietanker Erika voor de kust van Spanje.

De opdracht van Diepens en Okkema en partners bestaat uit het integraal uitvoeren van de technische, economische, sociaal-economische en milieutechnische evaluatie met betrekking tot de navigatie- en informatiesystemen die tijdens de MarNIS-pilotprojecten geïmplementeerd en getest zullen worden. Om deze evaluatie uit te kunnen voeren moet de evaluatiemethodiek (assessment framework) ontwikkeld worden. De methodiek moet mei 2006 opgeleverd worden. Het tijdens de stage te ontwikkelen conceptuele ontwerp omvat een overzicht van mogelijke evaluatietechnieken en -indicatoren gerelateerd aan de eigenschappen van de verschillende systemen en gebruikers.

Om tot het conceptuele ontwerp te komen wordt een analyse gemaakt van de ‘State of the Art’ methoden en -technieken ontwikkeld voor het uitvoeren van de verschillende typen evaluaties. Het bestuderen van deze methoden en technieken en hun praktische toepassing moet uitwijzen welke elementen gebruikt kunnen worden in de methodiek voor het MarNIS-project.

De rapportage is vertrouwelijk. Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Ellen van Oosterzee (mobiliteitscentrum Civiele Techniek) of Ronald Jorna (stagebegeleider bij Diepens en Okkema, kantoor Zwolle: 038 – 4225780 of zie www.diepensenokkema.nl).