Education

Opdracht Martijn Pijpers

Sinds begin juli is Martijn Pijpers bezig met het uitvoeren van een opdracht op het gebied van bestuurdersondersteunende systemen. Martijn studeert werktuigbouwkunde en doet deze opdracht in het kader van het vak Virtual Reality - Capita Selecta (285080). Hij wordt hierin begeleid door Martijn Tideman, die binnen zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Ontwerp, Productie & Management samenwerkt met AIDA.

Door het uitvoeren van een literatuurstudie, zal Martijn Pijpers in kaart brengen:

1.

Welke typen sensoren - die de verkeersomgeving waarnemen – gebruikt worden in bestuurdersondersteunende systemen;

2.

Wat de karakteristieke eigenschappen van deze sensoren zijn.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de ontwerpparameters van de diverse sensoren vastgesteld worden. Deze zullen gebruikt worden bij het ontwikkelen van een simulatieomgeving voor het scenario gebaseerd ontwerpen van bestuurdersondersteunende systemen.