Education

HIDENEST

Deze opdracht is gericht op het in kaart brengen van toepassingen van intelligente transport systemen (ITS) die gebaseerd zijn op voertuig-voertuig en/of voertuig-infrastructuur communicatie en het geven van een indruk over de acceptatie van een geselecteerde aantal toepassingen hiervan. Deze applicaties zijn toepassingen die mogelijkerwijs uit het HIgly DEpendable ip-based NETworks and Servises (HIDENETS) project kunnen voortvloeien. Dit project is gericht op alle betrouwbaarheidsaspecten van draadloze voertuig-voertuig systemen die zowel met als zonder ondersteuning van infrastructuur functioneren. Deze netwerken zijn dus ook geschikt voor intelligente transport systemen.