Education

Mentale werkbelasting en acceptatie bij het autorijden met de fileassistent

TINEKE HOF

Rijksuniversiteit Groningen

Om inzicht te krijgen in de effecten van de fileassistent op de mentale werkbelasting en acceptatie van autobestuurders zijn er twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek, uitgevoerd in een rijsimulator, laat de effecten zien van het rijden met de fileassistent op werkbelasting door middel van fysiologische maten, een secundaire taak, en een zelf-rapportage meting. De belangrijkste resultaten zijn dat het rijden met de fileassistent in de file leidt tot mogelijke onderbelasting, en vlak voor de file tot mogelijke overbelasting. Het tweede onderzoek geeft inzicht in de effecten van het rijden met de fileassistent op acceptatie, en gaat in op de samenhang tussen acceptatie en aanschafbereidheid. Uit de resultaten, verkregen door middel van vragenlijsten, wordt geconcludeerd dat bestuurders positiever oordelen over de bruikbaarheid dan over de gebruiksvriendelijkheid van de fileassistent. Ook blijkt de voorspelbaarheid van aanschafbereidheid te kunnen worden verbeterd, wanneer er gebruik wordt gemaakt van predictoren die zijn gebaseerd op de ‘theory of planned behaviour’.