Education

In de toekomst zal de IT steeds verder doordringen in de auto-industrie. Toepassing van zogenaamde ADA-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) kan leiden tot veranderingen in de verkeersveiligheid. Het is echter onverantwoord om dergelijke systemen zonder grondige analyse te introduceren. Voordat ADA-systemen daadwerkelijk geïntroduceerd worden, zijn zij al aan vele onderzoeken onderworpen. In dit onderzoek is een dergelijk ADA-systeem dan ook het onderwerp van onderzoek. Hieronder zal kort worden aangegeven welk ADA-systeem onderzocht zal worden en wat er precies onderzocht zal worden.

Cooperative Safety Device

Door toepassing van communicatie middelen in voertuigen op grote schaal wordt het ook mogelijk om voertuigen onderling te laten communiceren. Het onderling communiceren van voertuigen kan grote voordelen met zich meebrengen. Zo is het mogelijk om voertuigen vroegtijdig te waarschuwen voor eventuele gevaarlijke omstandigheden die andere voertuigen ondervonden. Het detecteren van deze gevaarlijke omstandigheden is op basis van voertuigdynamica en sensoren in het voertuig. Een waarschuwingssignaal wordt verstuurd als door het voertuig een gevaarlijke situatie wordt gedetecteerd. Doordat bestuurders vroegtijdig gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties wordt hun “blikveld” verruimd waardoor zij meer tijd hebben om te reageren en gevaarlijke situaties af te wenden.

Onderzoek

Om de effecten van het ADA-systeem vooraf te kunnen beoordelen zal in het onderzoek gebruik worden gemaakt van een simulatieprogramma. Hiermee zal het ADA-systeem gemodelleerd worden en zal een fictieve gevaarlijke situatie worden gesimuleerd. Het modelleren van het ADA-systeem en het gebruik van de simulatiesoftware zal gebeuren in combinatie met TNO automotive. Zij zijn met een vergelijkbaar onderzoek bezig en bieden de mogelijkheid om met dit onderzoek aan te sluiten op hun onderzoek.

Het Cooperative Safety Device is in het bijzonder gericht op verbetering van de verkeersveiligheid, dit zal dan ook de focus zijn van het onderzoek. Met behulp van surrogaat veiligheidsindicatoren zal een beoordeling van de effecten plaatsvinden. Waarna uiteindelijk conclusies en aanbevelingen gedaan kunnen worden over de mogelijkheden op het gebied van verkeersveiligheid die dit systeem biedt.