Education

Afstudeeronderzoek Kirsten Duivenvoorden

TNO Defensie en Veiligheid in Soesterberg

Op (provinciale) wegen kan doorgaand verkeer hinder ondervinden van kruispunten met verkeerslichten. Een groene golf, waarbij er sprake is van gekoppelde verkeersregelingen, voor het doorgaand verkeer zou ideaal zijn. Maar hoe weet een automobilist welke snelheid hij moet aanhouden om optimaal van die groene golf te kunnen profiteren? Hierbij kan in-voertuig bestuurdersondersteuning een rol spelen. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van dynamische borden langs de weg. In dit afstudeeronderzoek worden een in-voertuigsysteem en dynamische borden gebruikt om de bestuurder een persoonlijke adviessnelheid te geven. Bij het opvolgen van dit advies kan hij gebruik maken van de groene golf. Daarbij richt dit afstudeeronderzoek zich op het rijgedrag van de automobilisten en de acceptatie van de beide systemen.

Hoe reageren bestuurders hierop? Volgen zij het advies op of negeren ze het? Accepteren zij dat een systeem hen een adviessnelheid geeft? De effecten van een gekoppelde regeling op het rijgedrag van automobilisten onder invloed van de manier waarop de bestuurder van informatie wordt voorzien over de te rijden snelheid zullen worden onderzocht.

Om die effecten te onderzoeken wordt een simulatorexperiment uitgevoerd met de rijsimulator bij TNO in Soesterberg. De proefpersonen rijden in een virtuele omgeving op een provinciale weg. Onderweg komen zij een aantal kruispunten met verkeerslichten tegen. Deze verkeerslichten zijn onderling aan elkaar gekoppeld. Om de effecten op het rijgedrag van de bestuurders te bepalen zijn er drie condities. In de eerste conditie krijgt de bestuurder geen snelheidsadvies, in de twee conditie krijgt hij een snelheidsadvies via het in-voertuigsysteem en in de derde situatie gebeurt dat via dynamische borden langs de weg. Indien een adviessnelheid wordt gegeven kan de bestuurder zelf beslissen om dit advies op te volgen en daardoor wel of geen gebruik te maken van de groene golf.