***NIEUW*** AIDA internetenquête: Veiligheidsstimulansen voor professionele bestuurders

Veiligheidsstimulansen voor professionele bestuurders

Onderzoekscentrum AIDA (Applications of Integrated Driver Assistance) neemt, als onderdeel van het TRANSUMO-programma, deel aan een project waar onderzoek wordt verricht naar innovatieve manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren. In dit kader is een financieel beloningsprincipe ontwikkeld waarbij bestuurders een geldbonus ontvangen wanneer ze de veiligste route kiezen.

Om het potentiële effect van een dergelijke manier van belonen te onderzoeken, is een internetenquête ontwikkeld. Hierin worden aan de respondenten hypothetische routekeuzesituaties voorgelegd, waarbij de voorkeursroute moet worden aangegeven. Het invullen van de enquête kost vijf tot tien minuten. Op dit moment zijn we op zoek naar professionele bestuurders# (werknemers die autorijden als onderdeel van hun werk) die deel willen nemen aan dit onderzoek.

De beloningsstructuur stimuleert, hoewel ten koste van de werkgever, het kiezen van veilige routes. Als gevolg hiervan zullen de veiligheidsprestatie* en de operationele efficiency verbeteren. Wanneer deze winst groter is dan de kosten voor het belonen, is dit systeem voordelig voor de werkgever.

Wanneer er binnen uw bedrijf/organisatie professionele bestuurders aanwezig zijn en u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, neemt u dan contact op met dr. Jing Bie (e-mail: j.bie@utwente.nl, telefoon: 053-489 2543). Als dank voor uw deelname zult u tot de eersten behoren die over de resultaten van het onderzoek worden geïnformeerd.

# Chauffeurs, bezorgdiensten, onderhoudsmonteurs, diensten aan huis, zakelijke rijders, etc.

* Met lagere verzekeringspremies als gevolg.