Regelingen

Meeliftersregeling

MEELIFTERSREGELING

De opleidingen Onderwijskunde en Educational Science and Technology kennen een aantal vakken met groepswerk. Het fenomeen van meeliften wordt bij groepswerk als één van de belangrijkste negatieve bijverschijnselen gezien. Het kan gebeuren dat studenten vakken halen door mee te liften op de kennis, vaardigheden en inzet van projectgenoten. Dit is niet wenselijk. Meeliften, wat is dit nu eigenlijk en hoe kun je als student met meelifters omgaan?

Meeliften

Van meeliften is sprake als een student – ten koste van groepsgenoten – bewust geen enkele of slechts een minimale bijdrage levert aan opdrachten die door een groep uitgevoerd moeten worden, terwijl de betrokkene wel profiteert van een positieve beoordeling van het groepsproduct of van de groepsevaluatie (bijdrage kan in dezen beschouwd worden als: tijdsinzet, kennis en/of vaardigheden).

Tips voor het voorkomen van meeliften

De docent kan meeliften op verschillende manieren voorkomen door bijvoorbeeld:

 • het verstrekken van duidelijk omschreven voldoende complexe, interessante en uitdagende opdrachten.
 • het verstrekken van opdrachten waarbij een gewenste uitvoering vastgelegd is (inclusief eventuele taakverdeling).
 • het toevoegen van een individuele component in de beoordeling, bijvoorbeeld peer assessment waarbij studenten elkaar op bepaalde aspecten beoordelen.
 • studenten vooraf te waarschuwen dat indien er aanleiding is om af te wijken van een groepscijfer individuele cijfers toegekend kunnen worden.
 • tijdens het project regelmatig een onderlinge bespreking met studenten te laten plaatsvinden over het groepsproces.

Jij kan meeliften ook op verschillende manieren voorkomen door bijvoorbeeld:

 • Binnen werkgroepen een heldere taakverdeling af te spreken
 • Regelmatig een projectvergadering te beleggen waarin de taakverdeling expliciet onderwerp van gesprek is en je elkaar ook kunt aanspreken op de taakverdeling.

Wat zijn mogelijke consequenties/sancties op meeliften?

 • Je ontwikkelt zelf onvoldoende vaardigheden om individuele opdrachten in een later stadium zelfstandig af te ronden.
 • De docent kan je een nieuwe opdracht/aanvullende opdracht geven.
 • Je cijfer kan lager uitvallen dan dat van je groepsgenoten.

Constateer jij meeliften in jouw projectgroep, wat kun je hieraan doen?

 • Stap 1. Maak het bespreekbaar in je projectgroep en gebruik je kennis en vaardigheden in het geven en ontvangen van feedback uit o.a. het COVA gedeelte binnen Atelier 1.
 • Stap 2. Confronteer elkaar met de gemaakte afspraken
 • Stap 3. Indien geen verbetering optreedt neem tijdig contact op met de docent.

Let op: meeliftsituaties doen zich ook voor buiten de studie-activiteiten om. Het is belangrijk dat je elkaar hierop aanspreekt. Dit is vaak niet gemakkelijk maar een erg belangrijke vaardigheid die je later in je carrière/beroepspraktijk ook nodig zult hebben.