Bachelor Programme

Regels voorkenniseisen

REGELS TEN AANZIEN VAN VOORKENNISEISEN

In je studieprogramma is een aantal vakken (in officiele termen 'Examenonderdelen' genoemd) opgenomen waarbij deelname alleen toegestaan is indien je aan bepaalde verplichte voorkenniseisen voldoet. Indien je in niet aan de verplichte voorkenniseisen voldoet kun je niet deelnemen aan het vak. Als je twijfelt of je gerechtigd bent deel te nemen aan een vak, dien je je tot je studieadviseur te wenden. Bedenk dat ongeoorloofde deelname aan een vak gesanctioneerd wordt (zie het Onderwijs en Examenregeling - OER). Deze OER vind je hier. In geval van ongeoorloofde deelname aan een examenonderdeel zal eventueel ingeleverd werk niet beoordeeld worden en zal een eventueel toegekend cijfer niet worden erkend door de opleiding.

Om te voorkomen dat studenten ongeoorloofd deelnemen aan tentamens is het ook zo dat er voor en tijdens tentamens gecontroleerd wordt aan de hand van de Osiris-intekenlijst en wordt aan de hand van je collegekaart jouw identiteit gecontroleerd.